Annemette Mygh Overlæge

Annemette Mygh er overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik, infektionsmedicinsk afd., Hvidovre hospital, som primært arbejder tværfagligt med komplekse helbredsproblemer hos indvandrere (70%) og screeningsundersøgelser af nyankomne flygtninge (30%). Hun er speciallæge i samfundsmedicin, har været udsendt af DANIDA/Folkekirkens Nødhjælp i Amazonjunglen i Peru i 1½ år, arbejdet som konsulent i sundhedsmodtagelsen af flygtninge i asylafd., Dansk Røde Kors, klinisk og administrativt, i 16 år og har i 12 år arbejdet med samfundsmedicinske opgaver i Sundhedsstyrelsen som embedslæge og har haft vikariater i Grønland og på Færøerne som landslæge. Har i mange år undervist i behandlingen af etniske minoriteter i almen praksis på speciallægekurset i almen medicin, Syddansk Universitet, og har undervist sundhedspersoner om udfordringerne i arbejdet med indvandrere i en række [OPDEL]