Kursus - 30/11-2020 i Live webinar

Brug sundhed.dk korrekt og effektivt i sagsbehandlingen - live webinar (14:00 - 16:00)

På dette 2-timers webinar får du lægen Vibeke Manniches bud på, hvordan du lettest og hurtigst kan få belyst en sag lægeligt korrekt. Sundhed.dk kan bruges i langt højere grad end det aktuelt bruges. Efter webinaret får du mulighed for at ringe til lægen og få 1 times sparring.

Sundhed.dk rummer stort set alle de lægelige informationer der er brug for i fx sager om sygedagpenge, kontanthjælp, merudgifter, bilansøgninger, forsikringssager osv. Sager hvor lægelige forhold indgår. Når borgeren selv kommer med en stor del af den lægelige dokumentation, får borgeren endnu mere medejerskab i sagsbehandlingen plus man undgår unødig ventetid. Samtidig øges borgerens retssikkerhed og det er empowerment af borgeren, som tager aktiv del i netop belysningen af egen sag. Den lægelige dokumentation kan indhentes omgående og er gratis!

På webinaret bliver du ført med rundt på sundhed.dk, så du lærer hvor du finder hvad og hvordan denne information kan underbygge din sag bedst muligt. Til gavn for borgerens retssikkerhed, hurtig sagsbehandling samt ikke mindst lægeligt korrekte oplysninger.

Undervisningen varetages af den garvede lægekonsulent Vibeke Manniche, læge, Ph.d., som mange af jer kender som en engageret, vidende og underholdende underviser.

Webinaret indeholder såvel fakta, cases og du har selvfølgelig rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

Rabat ved køb af flere pladser, send en mail til kontakt@livakurser.dk med antal pladser der ønskes. Vi vender tilbage med god rabat.

Vær opmærksom på at vi gerne afholder dette webinar målrettet den enkelte arbejdsplads. Kontakt vores Kundeservice på mail kontakt@livakurser.dk eller tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

999,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
  • Den lægelige dokumentation
  • Systematisk tilgang og sikring af borgens retssikkerhed
  • Kvalitetssikring af sagsbehandlingen
  • Samarbejdet med lægen
  • Værktøjskasse til effektiv brug af attester, Sundhed.dk og NetForvaltning
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

999,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio