Christina Warrer Schnohr Cand.Scient., ph.d.

Christina Warrer Schnohr er cand.scient. i folkesundhedsvidenskab og har en ph.d. i sundhedsvidenskab fra Københavns Universitet. 

Hun er ansat som adjunkt på Institut for Folkesundhedsvidenskab, hvor hun underviser på bachelor-og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab samt på lægeuddannelsen. 

Christinas egen forskning er todelt; dels indenfor social ulighed, børn & unges sundhed og dels indenfor målemetoder i forskning. Herudover er hun medansvarlig for Grønlands eneste landsdækkende undersøgelse om børn & unges sundhed, Skolebørnsundersøgelsen (www.hbscgreenland.org).