Kursus - 03/04-2019 i København

Den gode partshøring og afgørelse (København)

Har du helt styr på partshøring og afgørelser - behandling af klager, revurderinger og den vigtige dokumentation? Kom med til en spændende dag og hør, hvordan du styrer uden om forsinkelser og skuffesager.

Er det svært og tidskrævende at udarbejde partshøring og afgørelse? Ikke nødvendigvis. Med dette kursus får du hurtigt og konkret indblik i, hvordan partshøringen og afgørelsen sammensættes og opbygges, med præcis anførelse af lovhjemmel.

Til understøttelse af kurset inddrages erfaringer fra Ankestyrelsen og Ombudsmanden.

For nogle, kan en afgørelse man er nødt til at træffe, forblive en sag i skuffen. Dels fordi sagen kan være omfattende og vanskelig at få taget hul på og måske dels fordi dialogen med borgeren - som vil modtage afgørelsen og formentlig være uenig heri – kan virke overvældende.

Dette kursus giver dig mulighed for at træffe faglige og saglige afgørelser – og have den gode dialog med borgeren i et sprog, der er til at forstå.

Kurset henvender sig til sagsbehandlere og socialrådgivere, der har myndighedsarbejde. På dagen inddrager vi Ankestyrelsens praksisundersøgelse, relevante principafgørelser og også erfaringer fra Ombudsmanden.

Kursusdagen afsluttes med kursusbevis.

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

2695,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3295,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 03/04-19
Lær mere om:
  • De forvaltningsretlige grundprincipper - de formelle krav til partshøring og afgørelse
  • Underbyggelse af sagen med rette dokumentation
  • Revurdering af sagen i forbindelse med klage/anke
  • Behandling af klage/anke
  • Ankestyrelsens behandling af sagen
  • Tillæg til klagen - hvordan og hvorfor?
  • Den gode dialog med borgeren - inddragelse og formulering af afgørelsen i et forståeligt sprog
Mere Info
Om underviseren

Anja Danielsen Konsulent

Anja Danielsen har gennem de sidste 12 år arbejdet i offentlig forvaltning inden for beskæftigelsesområdet, de sidste 7 år inden for ledelsesområdet. Hun har særlig stor erfaring med områderne sygedagpenge, revalidering, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob, førtidspension og rehabiliteringsteam. Hun har desuden siddet med i rehabiliteringsteams til indstillinger, anker, behandling af borgerklager og progression i borgersager inden for beskæftigelseslovgivningen.  Anja Danielsen er uddannet bachelor i socionomi fra Aalborg Universitet i 2006 og har læst jura på Aarhus Universitet. Udover sin store indsigt på området, har Anja Danielsen været med til at implementere og undervise i bl.a. sygedagpengreformen samt fleksjob- og førtispensionsreformen. 

2695,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3295,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 03/04-19