Kursus - 09/05-2019 i Aarhus

Den psykisk syge borger - tilbage i arbejde, men hvordan? (Aarhus)

Hjælp psykisk syge hurtigt tilbage i arbejde

Sygemeldinger som følge af stress koster hvert år 3 Storebæltsbroer. Sygemeldinger som meget ofte er overflødige og ligefrem skadelige. For den sygemeldte, arbejdspladsen og samfundet.

En af de hyppigste årsager til langvarige sygemeldinger er psykiske sygdomme. Angst, depression, ADHD foruden tilstande som stress og PTSD fylder meget i sygemeldingerne.

På kurset tager psykiateren og lægekonsulenten fat på ikke alene de enkelte sygdomme, men ligeså meget hvordan de håndteres, hvilke skånehensyn man skal huske samt ikke mindst hvordan sagerne bedst dokumenteres. Lægeligt korrekt.

Kurset vil sætte fokus på, hvordan borgeren med psykiske problemer hurtigt kan komme tilbage på arbejdet eller helt undgå sygemeldinger. Der er intet ”quick fix”, men diagnosticering og behandling er vigtig for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Psykiater Lars Søndergaard vil gennemgå de hyppigst forekomne årsager til sygemeldinger af psykiske grunde og komme med bud på, hvordan man i Jobcentrene bedst muligt hjælper den syge borger tilbage på arbejdsmarkedet. Lægekonsulent Vibeke Manniche tager fat på, hvordan man hurtigst og bedst sikrer den korrekte, lægelige dokumentation i sagerne samt sikrer rette skånehensyn. Ikke mindst med fokus på borgerens retssikkerhed.

Sidder du til dagligt med enten sygemeldte på sygedagpenge eller kontanthjælp er kurset oplagt for dig. Det samme gælder, hvis du har ansatte, som sygemeldes med stress eller lignende.

2795,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3395,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 20/04-19
Lær mere om:
 • De forskellige psykiatriske diagnoser, behandling, skånehensyn og sygemeldinger
 • At skelne mellem alvorlig og mindre alvorlig psykisk sygdom
 • Samarbejdet med lægerne
 • Den korrekte dokumentation
Mere Info
Program

Den psykisk syge borger - tilbage i arbejde, men hvordan? (Aarhus)


Den 09/05-2019
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1015
 • 1015 - 1045
 • 1045 - 1100
 • 1100 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1330
 • 1330 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og velkomst
 • Stress: Er det en sygdom og hvordan behandles det?
 • ADHD: Hvad kan man og hvilke skånehensyn er påkrævet?
 • Pause
 • Depression og angst: Hvem skal sygemeldes og i hvor lang tid?
 • Frokost
 • PTSD: Hvad får man det af og hvad gør man ved det?
 • Samarbejde mellem læger og jobcentre om indplacering på arbejdsmarkedet
 • Eftermiddagspause med kaffe og kage
 • Klagesager: Udfordringer og håndtering af korrekt dokumentation
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviserne

Lars Søndergaard Speciallæge i psykiatri, ph.d.

Som speciallæge i psykiatri har Lars Søndergaard bl.a. arbejdet som overlæge og klinikchef på psykiatriske centre i Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland.Lars har herudover en stor og bredt funderet teoretisk viden og klinisk psykiatrisk erfaring, som bl.a. stammer fra otte års ansættelse ved Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik. Her har han bl.a. udført mentalundersøgelser af personer sigtet for kriminalitet og har siden fortsat dette arbejde i andre dele af landet.I 2007 erhvervede han en Ph.d. grad ved Københavns Universitet med en afhandling om antidepressiv/stemningsstabiliserende medicin og risiko for selvmord. Desuden er Lars kendt som en engageret underviser fra sin ansættelse som klinisk lektor ved Københavns Universitet, ved Speciallægeuddannelsen, Politiskolen, Farmaceutisk Universitet og talrige andre sammenhænge.

Vibeke Manniche Læge, ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun har særlig viden om socialmedicinske forhold, sygdom og forebyggelse samt stor erfaring med børns sundhed og velfærd. Hun har stort kendskab til sammenhængen mellem arbejdsmarkedstrivsel, sygdom og sygefravær - særligt i forbindelse med skånehensyn og indretning af arbejdslivet. I kraft af sin mangeårige erfaring som lægekonsulent har hun desuden indgående viden om bl.a. simulation og socialt bedrageri. Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med børn og unges sundhed og trivsel. Hun skriver og underviser ofte om emner som børns søvn, børns kost samt udsatte børn og underretningspligten. Hun har ligeledes mange års erfaring med sundhed på ældreområdet. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række bøger og pjecer, herunder pjecen 'Søvn og ældre' og bøgerne 'Børns søvn - din lille sovetryne', 'Fedt nok - hjælp det overvægtige barn' 'Babytegn - En Håndbog' og "Alt om barnet".

2795,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3395,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 20/04-19