Den psykisk syge borger - tilbage i arbejde, men hvordan? (Aarhus)
Kursus - 06/12-2018 i Aarhus

Den psykisk syge borger - tilbage i arbejde, men hvordan? (Aarhus)

Hjælp psykisk syge hurtigt tilbage i arbejde

Sygemeldinger som følge af stress koster hvert år 3 Storebæltsbroer. Sygemeldinger som meget ofte er overflødige og ligefrem skadelige. For den sygemeldte, arbejdspladsen og samfundet.

En af de hyppigste årsager til langvarige sygemeldinger er psykiske sygdomme. Angst, depression, ADHD foruden tilstande som stress og PTSD fylder meget i sygemeldingerne.

På kurset tager psykiateren og lægekonsulenten fat på ikke alene de enkelte sygdomme, men ligeså meget hvordan de håndteres, hvilke skånehensyn man skal huske samt ikke mindst hvordan sagerne bedst dokumenteres. Lægeligt korrekt.

Kurset vil sætte fokus på, hvordan borgeren med psykiske problemer hurtigt kan komme tilbage på arbejdet eller helt undgå sygemeldinger. Der er intet ”quick fix”, men diagnosticering og behandling er vigtig for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Psykiater Lars Søndergaard vil gennemgå de hyppigst forekomne årsager til sygemeldinger af psykiske grunde og komme med bud på, hvordan man i Jobcentrene bedst muligt hjælper den syge borger tilbage på arbejdsmarkedet. Lægekonsulent Vibeke Manniche tager fat på, hvordan man hurtigst og bedst sikrer den korrekte, lægelige dokumentation i sagerne samt sikrer rette skånehensyn. Ikke mindst med fokus på borgerens retssikkerhed.

Sidder du til dagligt med enten sygemeldte på sygedagpenge eller kontanthjælp er kurset oplagt for dig. Det samme gælder, hvis du har ansatte, som sygemeldes med stress eller lignende.2695,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3295,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 06/12-18
Lær mere om:
 • De forskellige psykiatriske diagnoser, behandling, skånehensyn og sygemeldinger
 • At skelne mellem alvorlig og mindre alvorlig psykisk sygdom
 • Samarbejdet med lægerne
 • Den korrekte dokumentation
Mere Info
Program

Den psykisk syge borger - tilbage i arbejde, men hvordan? (Aarhus)


Den 06/12-2018
 • 0930 - 0945
 • 0945 - 1015
 • 1015 - 1045
 • 1045 - 1100
 • 1100 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1330
 • 1330 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Velkomst
 • Stress: Er det en sygdom og hvordan behandles det?
 • ADHD: Hvad kan man og hvilke skånehensyn er påkrævet?
 • Pause
 • Depression og angst: Hvem skal sygemeldes og i hvor lang tid?
 • Frokost
 • PTSD: Hvad får man det af og hvad gør man ved det?
 • Samarbejde mellem læger og jobcentre om indplacering på arbejdsmarkedet
 • Kaffe og kage
 • Klagesager: Udfordringer og håndtering af korrekt dokumentation
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviserne

Vibeke Manniche Læge, ph.d.

Vibeke Manniche er læge, ph.d. og søvnekspert. Hun har stor viden om børn og søvn og har undervist om emnet i mange år. Vibeke Manniche har gennem mange år ydet råd og vejledning om emnet til forældre og daginstitutioner landet over og er i øvrigt forfatter til bogen 'Børns søvn - din lille sovetryne', godnatlæsningsbogen 'Anna drømmer', pjecen 'Børns søvn - god søvn giver glade og kvikke børn' samt en række andre publikationer på området. Vibeke Manniche har desuden skrevet en række bøger om børns generelle sundhed og trivsel, herunder 'Alt om barnet' og 'Fedt Nok - hjælp det overvægtige barn' samt den populære 'Babytegn - En Håndbog'.

Lars Søndergaard Speciallæge i psykiatri, ph.d.

Som speciallæge i psykiatri har Lars Søndergaard bl.a. arbejdet som overlæge og klinikchef på psykiatriske centre i Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland.Lars har herudover en stor og bredt funderet teoretisk viden og klinisk psykiatrisk erfaring, som bl.a. stammer fra otte års ansættelse ved Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik. Her har han bl.a. udført mentalundersøgelser af personer sigtet for kriminalitet og har siden fortsat dette arbejde i andre dele af landet.I 2007 erhvervede han en Ph.d. grad ved Københavns Universitet med en afhandling om antidepressiv/stemningsstabiliserende medicin og risiko for selvmord. Desuden er Lars kendt som en engageret underviser fra sin ansættelse som klinisk lektor ved Københavns Universitet, ved Speciallægeuddannelsen, Politiskolen, Farmaceutisk Universitet og talrige andre sammenhænge.

2695,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3295,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 06/12-18