Kursus - 04/11-2020 i København

Digital chikane - Live webinar (10.00 - 12.00)

Kom på spændende 2-timers webinar med læge Vibeke Manniche, hvor du sidder foran din egen skærm, mens du hører og ser underviseren, samt selv kan spørge undervejs. I prisen indgår 1 times personlig sparring pr telefon (på tidspunkt I aftaler individuelt) efterfølgende med Vibeke Manniche

Flere og flere ansatte oplever at blive svinet til og hængt ud på nettet af utilfredse borgere og patienter. Det går f.eks. ud over sagsbehandlere, pædagoger, lærere, chefer og plejepersonale. Det har store konsekvenser for både den enkelte og arbejdspladsen.

Kom til et webinar, hvor vi sætter fokus på, hvad man gør for at undgå digital chikane, men lige så meget hvad man gør, når chikanen er en realitet.

Det er arbejdsgiverens ansvar at beskytte medarbejderne mod chikane, også uden for arbejdstiden. Men ofte kører sagerne helt af sporet, før der gribes ind - i håbet om, at stormen driver over. Men det gør den desværre ofte først efter at have efterladt sig en del skader.

"Digital chikane er et overraskende overset felt. Det er så vigtigt, at man som leder eller ansat er klar over, at man har masser af muligheder for at tage til genmæle, når man bliver udsat for chikane på nettet. Få chikanen stoppet. Gør man ikke brug af disse, kan det have meget alvorlige konsekvenser - både for arbejdspladsen som hele og ikke mindst for det menneske, hadet er rettet i mod." 
- Underviser Vibeke Manniche om digital chikane (også kaldet netchikane).

Kom til et øjenåbnende webinar, hvor du får redskaber til at komme nethad til livs. På webinaret fremlægges bl.a. en handleplan til arbejdspladsen, så I kan få en plan for, hvordan nethad skal håndteres. Og ikke mindst stoppes. Presseetiske regler bliver også gennemgået, herunder ens ret til genmæle samt muligheder, hvis man føler sig krænket af digital chikane. Du får også en handleplan for, hvordan f.eks. artikler på nettet med forkerte oplysninger kan blive fjernet.

Underviser Vibeke Manniche (læge, ph.d.) har mange års erfaringer som en offentlig person og har ofte måttet kæmpe mod digital chikane. Hør om hendes egen indsigt og erfaringer, så du er godt rustet til at tage kampen op mod nethad og ikke mindst redskaber til at håndtere chikanen.

Vær opmærksom på, at vi også gerne holder lukket webinar kun for jer, eller kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

899,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
 • Digital chikane - årsager og omfang
 • Ledelsens ansvar og handling
 • Genmæle og presseetiske regler
 • Straffeloven og digital chikane
 • Retningslinjer for arbejdspladsen
Mere Info
Program

Digital chikane - Live webinar (10.00 - 12.00)


Den 04/11-2020
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1345
 • 1345 - 1400
 • 1400 - 1430
 • 1430 - 1500
 • Morgenmad, velkomst og præsentation
 • Digital chikane - årsager og omfang
 • Formiddagspause
 • Handleplan ved netchikane - fra A-Å
 • Frokost
 • Ledelsens ansvar og handling
 • Eftermiddagspause med kaffe og sødt
 • Genmæle og presseetiske regler
  Retningslinjer for arbejdspladsen
 • Spørgsmål, sparring og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun har særlig viden om socialmedicinske forhold, sygdom og forebyggelse samt stor erfaring med børns sundhed og velfærd. Hun har stort kendskab til sammenhængen mellem arbejdsmarkedstrivsel, sygdom og sygefravær - særligt i forbindelse med skånehensyn og indretning af arbejdslivet. I kraft af sin mangeårige erfaring som lægekonsulent har hun desuden indgående viden om bl.a. simulation og socialt bedrageri. </br>Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med børn og unges sundhed og trivsel. Hun skriver og underviser ofte om emner som børns søvn, børns kost samt udsatte børn og underretningspligten. Hun har ligeledes mange års erfaring med sundhed på ældreområdet. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række bøger og pjecer, herunder pjecen 'Søvn og ældre' og bøgerne 'Børns søvn - din lille sovetryne', 'Fedt nok - hjælp det overvægtige barn' 'Babytegn - En Håndbog' og "Alt om barnet".

899,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio