Eva Holst Advokat

Eva Holst rådgiver både offentlige og private klienter om alle former for entrepriseretlige problemstillinger, herunder navnlig i sager om teknisk rådgivning. Eva har i den forbindelse deltaget i forberedelsen og førelsen af flere voldgiftssager. Eva rådgiver desuden offentlige myndigheder og private erhvervsvirksomheder om alle aspekter ved udbud, herunder vedrørende tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbudsforretninger.