Den psykisk syge borger - tilbage i arbejde, men hvordan? (foredrag)
Foredrag - -/- i hele landet

Den psykisk syge borger - tilbage i arbejde, men hvordan? (foredrag)

Sygemeldinger fylder meget. Nogle gange alt for meget og koster mange penge. En af de hyppigste årsager til langvarige sygemeldinger er psykiske sygdomme. Angst, depression, ADHD foruden tilstande som stress og PTSD.

Kan man arbejde med stress? Hvad kan en person med PTSD overkomme? Hvordan behandles en depressiv borger hurtigst og mest effektivt? Hvilke skånehensyn er nødvendige?

Foredraget sætter fokus på, hvordan borgeren med psykiske problemer hurtigt kan komme tilbage på arbejdet. Der er intet ”quick fix”, men diagnosticering og behandling er vigtig for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Speciallæge i psykiatri Lars Søndergaard vil gennemgå de hyppigst forekomne årsager til sygemeldinger af psykiske grunde og komme med bud på, hvordan man i Jobcentrene bedst muligt hjælper den syge borger tilbage på arbejdsmarkedet. Lægekonsulent Vibeke Manniche vil bringe fokus på korrekt dokumentation i sagerne og sikring af rette skånehensyn og borgerens retssikkerhed.

Send en forespørgsel for at høre mere om priser og muligheder. Foredraget kan strække sig fra få timer til en hel dag. Det tilpasses jeres behov og ønsker og afholdes i hele landet.

* Obligatoriske felter
Mere Info
Om underviserne

Lars Søndergaard Speciallæge i psykiatri, ph.d.

Som speciallæge i psykiatri har Lars Søndergaard bl.a. arbejdet som overlæge og klinikchef på psykiatriske centre i Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland.Lars har herudover en stor og bredt funderet teoretisk viden og klinisk psykiatrisk erfaring, som bl.a. stammer fra otte års ansættelse ved Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik. Her har han bl.a. udført mentalundersøgelser af personer sigtet for kriminalitet og har siden fortsat dette arbejde i andre dele af landet.I 2007 erhvervede han en Ph.d. grad ved Københavns Universitet med en afhandling om antidepressiv/stemningsstabiliserende medicin og risiko for selvmord. Desuden er Lars kendt som en engageret underviser fra sin ansættelse som klinisk lektor ved Københavns Universitet, ved Speciallægeuddannelsen, Politiskolen, Farmaceutisk Universitet og talrige andre sammenhænge.

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun har særlig viden om socialmedicinske forhold, sygdom og forebyggelse samt stor erfaring med børns sundhed og velfærd. Hun har stort kendskab til sammenhængen mellem arbejdsmarkedstrivsel, sygdom og sygefravær - særligt i forbindelse med skånehensyn og indretning af arbejdslivet. I kraft af sin mangeårige erfaring som lægekonsulent har hun desuden indgående viden om bl.a. simulation og socialt bedrageri. </br>Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med børn og unges sundhed og trivsel. Hun skriver og underviser ofte om emner som børns søvn, børns kost samt udsatte børn og underretningspligten. Hun har ligeledes mange års erfaring med sundhed på ældreområdet. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række bøger og pjecer, herunder pjecen 'Søvn og ældre' og bøgerne 'Børns søvn - din lille sovetryne', 'Fedt nok - hjælp det overvægtige barn' 'Babytegn - En Håndbog' og "Alt om barnet".

kr

Pris pr. deltager (ex. moms)