Kursus - 02/04-2020 i Aarhus

Gratis og hurtig lægelig dokumentation (Aarhus)

Den lægelige dokumentation er nødvendig for en målrettet og effektiv sagsbehandling. Men alt for ofte trækkes sagerne i langdrag ved, at sagsbehandleren skal vente på dyre og ofte unødige attester. Til tider får sagsbehandleren slet ikke svar på de ønskede spørgsmål. Sundhed.dk giver revolutionerende nye muligheder samtidig med, at dokumentationen styrkes.

Sundhed.dk giver uanede muligheder for at få dokumenteret sagerne lægeligt korrekt og objektivt. Fra dag til dag. Netop nu ser vi en revolution på området og derved kan mange dyre og unødige attester helt undværes. Vi står overfor et paradigmeskift.

Kom til en spændende dag, hvor du lærer om Sundhed.dk's (og NetForvaltnings) mange muligheder og hvordan sagerne kan dokumenteres hurtigere, mere lægeligt korrekt og gratis.

Dagen giver redskaber til en mere systematisk tilgang til indhentningen af den lægelige dokumentation, hvilket både øger kvaliteten i sagsbehandlingen og sikrer borgerens retssikkerhed. 

Sagerne skal dokumenteres, men hverken over- eller underdokumenteres. Det betyder også, at speciallægeerklæringer kun meget sjældent er nødvendige, mens materiale, fra ikke mindst Sundhed.dk, men også via NetForvaltning, meget ofte er tilstrækkelig og lægeligt mest korrekte dokumentation.

På kurset får du indblik i sundhed.dk´s mange revolutionerende muligheder. Attesternes hierarki gennemgås - herunder hvad der er af krav til attesterne, samt hvilke attester, der skal bruges hvornår. Der gives ligeledes råd til, hvad sagsbehandlerne skal bede lægen om ved udfyldelse heraf og hvilke krav, man kan stille til lægen i den forbindelse.

Alt sammen med det fokus at sikre borgerens retssikkerhed, kvaliteten i den lægelige dokumentation og minimere udgifterne hertil.

Kurset er relevant for alle kommunens sagsbehandlere, som indhenter lægelig dokumentation. Uanset om det drejer sig om f.eks. sager i jobcentret, myndighed eller børnesager.

Undervisningen varetages af den rutinerede lægekonsulent Vibeke Manniche, som selv var med til at starte Sundhed.dk og, om nogen, er pioner, netop når det gælder korrekt brug af Sundhed.dk

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser, samt casebaserede plenumdiskussioner. Hvis du har en sag, du gerne vil bruge til anonymiseret sparring, kan du sende den ind forud for kurset.


Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

2795,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
Lær mere om:
 • Den lægelige dokumentation
 • Systematisk tilgang og sikring af borgens retssikkerhed
 • Kvalitetssikring af sagsbehandlingen
 • Samarbejdet med lægen
 • Værktøjskasse til effektiv brug af attester, Sundhed.dk og NetForvaltning
Mere Info
Program

Gratis og hurtig lægelig dokumentation (Aarhus)


Den 02/04-2020
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1330
 • 1330 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Ankomst, morgenmad og præsentation
 • Den lægelige dokumentation. Aktuelle attester og krav hertil
 • Formiddagspause
 • Brugen af Sundhed.dk/NetForvaltning
 • Frokost
 • Udvælgelse af attester og sikring af korrekte svar
 • Samarbejdet med lægen
 • Eftermiddagspause med kaffe og lidt sødt
 • Samarbejdet med lægen - fortsat
 • Opsamling, spørgsmål og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

2795,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
Joomla SEF URLs by Artio