Indvandrerkvinders helbred (Foredrag)
Foredrag - -/- i hele landet

Indvandrerkvinders helbred (Foredrag)

Indvandrerkvinder mellem 30-65 år er særligt sårbare. De har typisk komplekse problemstillinger som årsag til et dårligt helbred og nedsat funktion socialt og på arbejdsmarkedet. Ofte passer de ikke  ind i samfundets og sundhedsvæsnets givne rammer. Det betyder, at patienten/borgeren sjældent føler sig hjulpet, og at sagsbehandleren eller behandleren ofte ikke når i mål med sin indsats. 

Det belaster den enkelte enormt og koster samfundet rigtig mange penge.  

Mange indvandrerkvinder gennemgår langvarige udredningsforløb med mange speciallægehenvisninger og undersøgelser. Megen medicinsk behandling, med kun begrænset effekt, som ofte er nytteløs, og i værste fald påfører patienten/borgeren yderligere problemer i form af bivirkninger og belastet privatøkonomi. Udover at patienten/borgeren ikke får den relevante hjælp og behandling, påføres patienten/borgeren en høj grad af stress med lav handle-og arbejdsevne til følge.

Kurset belyser de grundlæggende årsager til de uhensigtsmæssige forløb, såvel hos patient/borger som hos behandler. Vi kommer ind på den kulturelle forskellighed, hvad den forårsager, og på de særlige udfordringer både indvandrerkvinderne og vi som behandlere/sagsbehandlere står med. 

Der er meget ringe viden nationalt og internationalt om denne marginaliserede gruppe af borgere, men på kurset her får du kendskab til den foreliggende viden om de manglende forudsætninger de fleste af disse patienter/borgere er præget af, og hvordan og med hvilke foranstaltninger du kan komme disse i møde. Du får viden om forskellen i sundhed, problemer og handlepotentialer mellem de etablerede indvandrergrupper og nyankomne flygtninge samt hvilke fordele, der kan ligge i tilbuddet om forebyggende screeningsundersøgelser for sidstnævnte gruppe..

Kurset vil give jer en større indsigt i indvandrerkvindernes generelle forudsætninger, og i hvad I i jeres arbejde kan tilstræbe at gøre anderledes overfor den enkelte, for at nå i mål med jeres faglighed og dermed optimere patientens/borgerens handlepotentiale bedst muligt, med bedret helbred, livskvalitet og arbejdsevne til følge. 

Kursets form er katedral – og dialogbaseret undervisning, suppleret med gruppearbejde.

Send en forespørgsel for at høre mere om priser og muligheder. Foredraget kan strække sig fra få timer til en hel dag. Det tilpasses jeres behov og ønsker og afholdes i hele landet.

* Obligatoriske felter
Lær mere om:
 • Hvem, hvor mange og hvorfor 
 • Hvorfor det er svært med etniske minoriteter?
 • Om forskellige patienttyper 
 • Det fejler indvandrerkvinderne
 • Særlige problemstillinger - dialog 
 • Hvad er patienternes/borgernes særlige behov og hvorfor
 • Hvordan sundhedsvæsen og kommuner bedre kan matche indvandrerkvinders behov
 • At samarbejde øger succesraten 
 • Sådan kommer vi videre
 • Om analfabetisme, hvad er konsekvenserne?
Mere Info
 • -/-
 • Hele landet
 • Ingen forplejning
 • Alle relevante medarbejdere, Ansatte i ældreplejen, Forebyggelseskonsulenter, Forebyggende medarbejdere, Frivilligkoordinatorer, Hjemmeplejere, HR-medarbejdere, Jobcenteransatte, Jobkonsulenter, Sagsbehandlere, Socialrådgivere, Sosu-assistenter/hjælpere, Sundhedskonsulenter, Sundhedsplejersker, Sygeplejersker, Teamledere
 • Arbejdsmarked & Beskæftigelse Det sociale område Sundhed
Om underviseren

Annemette Mygh Overlæge

Annemette Mygh er overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik, infektionsmedicinsk afd., Hvidovre hospital, som primært arbejder tværfagligt med komplekse helbredsproblemer hos indvandrere (70%) og screeningsundersøgelser af nyankomne flygtninge (30%). Hun er speciallæge i samfundsmedicin, har været udsendt af DANIDA/Folkekirkens Nødhjælp i Amazonjunglen i Peru i 1½ år, arbejdet som konsulent i sundhedsmodtagelsen af flygtninge i asylafd., Dansk Røde Kors, klinisk og administrativt, i 16 år og har i 12 år arbejdet med samfundsmedicinske opgaver i Sundhedsstyrelsen som embedslæge og har haft vikariater i Grønland og på Færøerne som landslæge. Har i mange år undervist i behandlingen af etniske minoriteter i almen praksis på speciallægekurset i almen medicin, Syddansk Universitet, og har undervist sundhedspersoner om udfordringerne i arbejdet med indvandrere i en række [OPDEL]

kr

Pris pr. deltager (ex. moms)