Katina Ali Rasmussen Forkvinde for Amal Hayat Denmark, Integrationskonsulent

Katina Ali Rasmussen er forkvinde for rådgivningscenteret Amal Hayat Denmark, der arbejder med forebyggelse og antiradikalisering. Hun fungerer ofte som både mentor- og forældrecoach og er desuden initiativtager til Integrationskonsulenterne.dk, som rådgiver om aktuelle problemstillinger indenfor radikalisering, integration- og beskæftigelsesområdet. Katina har mange års erfaring inden for integrationsområdet, og har været udgående medarbejder i mange københavnske ghettoer og i de udsatte boligområder. Hun har gennem sit virke de sidste 17 år mødt mange socialt marginaliserede og radikaliseringstruede unge mennesker og deres pårørende.

Katina er uddannet integrationskonsulent og socialpædagog og har derudover en diplomuddannelse inden for beskæftigelsesområdet og en uddannelse med udgangspunkt i Projektstyring. Som foredragsholder har Katina stor erfaring inden for emner som religiøs radikalisering, ældre etniske minoriteter og integration af etniske kvinder på arbejdsmarkedet. Som underviser og foredragsholder søger hun altid at skabe debat og rådgive om aktuelle problematikker og problemstillinger.