Kursus - 11/06-2024 i Aarhus

Kommunal administration i rottebekæmpelse & håndhævelse (Aarhus)

Der opleves i stigende grad en interesse i rottebekæmpelse hos kommunerne men også øgede administrative krav, som skal være med til at sikre kommunens borgere en fortsat effektiv rottebekæmpelse. 

Betingelser, forvarsler, påbud og selvhjælpshandlinger ved rotteforekomster kræver en stor indsigt i lovgivningen, men også viden omrking hvordan det praktisk gribes an, så det bliver mest skånsomt og effektivt for alle parter.

Med fokus på lovgivningen samt praktiske erfaringer føres du igennem emnerne, så hverdagen i den kommunale administration gøres lettere på rotteområdet. På dagen stilles der skarpt på de juridiske begreber, forvarsler, påbud, indskærpelser og selvhjælpshandlinger samt hvordan selve håndhævelsen udmøntes i praksis. Derudover dykkes ned i rottens biologi, levevis og adfærd samt hvilke udfordringer, der kan opstå i forbindelse med forebyggelse af rotter. Du får blandt andet et indblik i rottens sundhedsrisici for mennesker, dens modstandsdygtighed og vigtigheden af kontinuerlig forebyggelse og bekæmpelse. 

Antallet af rotteanmeldelser er steget markant i de seneste år, og med den øgede forekomst af rotter i Danmark, må det samtidig forventes, at der vil opstå flere udfordrende sager i kommunerne. Forebyggelsen af rotter i kommunerne bør derfor spille en mere central rolle i den daglige administration, da en indsats på området kan spare kommunerne både tid og penge. På kursusdagen dykker vi godt ned i håndhævelse af lovgivningen om rottebekæmpelse samt hvilke nødvendige tilladelser, du skal være opmærksom på. Du blvier også vejledt i, hvordan du bedst arbejder med god overholdelse af bestemmelser og krav, samt overtrædelser og ulovlige forhold hos virksomheder eller landbrug.

Kom med til en lærerig dag, hvor du bliver klædt godt på til kommunale administration og samtidig får endnu bedre styr på de smitsomme rotter! 

Er dette kursus målrettet dig?

Dette kursus er godt egnet til dig, som sidder i den kommunale administration med ansvar for kommunal rottebekæmpelse, eller som arbejder med rottebekæmpelse i praksis. 

Du får fuld og lækker forplejning på kurset. Denne inkluderer kaffe/the/vand ad libitum samt lækker morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage. 

4498,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
 • Rottens biologi og adfærd.
 • Forebyggelsen i rottebekæmpelsen. 
 • Lovgivning og praktiske erfaringer inden for dette område.
 • Forvarsler, påbud, indskærpelser og selvhjælpshandlinger samt, hvordan disse udmøntes i praksis. 
 • Håndhævelse i rottebekæmpelsen
Mere Info
 • 11/06-2024
 • 9:00-15:30
 • Hotel Oasia
 • Fuld forplejning
 • Alle relevante medarbejdere, Biologer, Landmænd, Miljømedarbejdere, Miljøteknikere, Skadedyrsbekæmpere
 • Klima & Miljø
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Læge, forfatter, forsker og ph.d. i socialmedicin

4498,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio