Konference - 04/11-2021 i Aarhus

Undgå den sociale død hos ældre

Tiden efter corona byder på naturlig granskning af ældreplejen og læringen fra netop coronakrisen. Hvordan sikrer vi maksimal social sundhed i ældreplejen – både i hjemmene og på plejehjemmene?

Den sociale sundhed har været stærkt udfordret under coronakrisen, og social død kan være konsekvensen, når ældre isoleres fx på plejehjem eller i hjemmet. Uden fysisk kontakt til daglige aktiviteter og samvær med deres essentielle netværk.

På konferencen ”Undgå den sociale død” har vi indbudt specialkkonsulent Jens Kofod til at tale om emnet den sociale død med afsæt i hans egen forskning samt ikke mindst bedt ham komme med konkrete forslag til, hvordan vi i ældreplejen kan forebygge netop den sociale død.

Projektet ”Kaffe først” er iværksat i Haderslev Kommune, hvor chef for senior og Rehabilitering vil fortælle om tankerne bag. Det er inspireret af et hollandsk tiltag, hvor man i langt større grad tager udgangspunkt i den enkeltes situation, samtidig med at nærværet og omsorgen øges. Plus medarbejdernes trivsel og faglighed øges. Hør om de spændende tanker bag ”Kaffe først”.

Sidst men ikke mindst tager læge Vibeke Manniche fat på hvordan vi sikrer borgerens/beboerens værdighed. Ikke mindst den sidste tid af livet. Værdighed handler også om retten til at bevare en tæt relation til ens kære samt blive set som det menneske man er og har været. Ikke som et identitetsløst navn. Herudover er der nogle simple forhold og rettigheder hos den ældre, som ikke må knægtes.

Vibeke Manniche udfordrer os alle på netop hvad værdighed er – og hvordan selv bittesmå justeringer i fx journaliseringen kan sikre en øget værdighed.

Den sociale død – er den i stigning?
Jens Kofod, mag. scient, Ph.d. og specialkonsulent i Region H.

Hør Jens Kofod fortælle om gamles sociale liv og død. Han har forsket i ældre og hvordan deres sociale liv udfordres ved overgang til plejehjem. Nye plejehjemsbeboerne er typisk (multi)syge og demenslidelser er udbredte. Han illustrerer risikoen for at de nye beboere bliver identitetsløse. Det vil sige personer, hvor ingen kender vedkommendes livshistorie, personlighed eller hvad personen er rundet af.

Oplægget slutter med konkrete forslag til, hvordan man i den praktiske hverdag på plejehjem og i ældreplejen kan bevare det sociale liv og forebygge den sociale død. Det kræver ikke mindst opmærksomhed, nærvær og fokus på livsfortællinger. 

"Kaffe først"
Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune.

Hør Louise Thule Christensen, der er chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune, fortælle om de hollandske og danske erfaringer med ”Kaffe først”

”Kaffe først” øger nærvær, omsorg og medarbejdernes tilfredshed, Louise Thule Christensen, chef for Senior og Rehabilitering, Haderslev Kommune
Hjemmeplejen har siden nytår eksperimenteret med en markant anderledes ældrepleje. Den kaldes ”Kaffe først” og er inspireret af den hollandske organisation Buurtzorg.
Omdrejningspunktet er såvel øget nærvær og omsorg samt øget faglighed.
Projektet hedder 'Kaffe først', fordi kommunen med projektet vil blive bedre til at prioritere nærværet ved at starte hvert besøg med at tage en god snak med borgeren.
Det skal være borgerens behov, der definerer, hvad den visiterede tid til hjemmepleje skal bruges til, og medarbejderne skal i højere grad kunne tilrettelægge arbejdet i selvstyrende grupper og inddrage borgerens netværk og civilsamfundet. Samtidig med mindre administration og øget selvstyre. Metoden har i Holland ført til en mere fleksibel og sammenhængende hjælp samt højere trivsel hos mearbejderne.

Værdighed - hele livet
Vibeke Manniche, læge, og Ph.d.

På dette foredrag kommer Vibeke Manniche ind på vigtig punkter i værdig behandling og pleje, samt konkrete og lette forslag til netop at få værdigheden endnu mere i fokus.

Det værdige ældreliv kræver målrettet indsats og gerne også værdighedspolitik. På flere niveauer.
Coronakrisen har affødt social ensomhed hos et stigende antal ældre, og netop retten til og nødvendigheden af at bevare relationen til familie, venner og frivillige er afgørende for bevarelsen af værdighed.
Værdighed handler om at blive set som den person man er, også selv om man har brug for andres hjælp, ligesom værdighed også handler om medbestemmelsen og hjælp ved behov. Omdrejningspunktet for værdig pleje er, at man kender til den enkeltes, historie, ønsker og behov. Så vi i farten ikke glemmer, hvem Hr. Hansen på stue 7 i virkeligheden er.

En værdig pleje, omsorg og behandling skal derfor bidrage til, at den enkelte så vidt muligt kan opretholde et godt og meningsfuldt liv. Som professionel skal man hjælpe den ældre til at leve livet – hele livet og med livskvaliteten i fokus.

Forplejning:
Fuld forplejning inkluderet.
Målgruppe: 
Medlemmer af serniorråd, Ledere og ansatte i ældreplejen og på plejehjem og politikere.

3498,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
 • Hvordan vi forebygger den sociale død
 • Hvordan vi øger nærværet og omsorgen
 • Hvordan vi øger medarbejdernes trivsel og faglighed
 • Hvordan vi sikrer borgerens værdighed
Mere Info
Program

Undgå den sociale død hos ældre


Den 04/11-2021
 • 0900 - 0815
 • 0915 - 1045
 • 1045 - 1100
 • 1100 - 1230
 • 1230 - 1315
 • 1315 - 1400
 • 1430 - 1530
 • 1530 - 1600
 • Velkomst
 • Den sociale død - er den i stigning?
 • Pause
 • "Kaffe først"
 • Frokost
 • Workshop
 • Værdighed - hele livet
 • Afsluttende diskussion og opsamling
Om underviserne

Louise Thule Christensen Chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune

Chef for Senior og Rehabilitering i Haderslev Kommune

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er direktør i LIVA Group, bestående af dels kursusvirksomheden LIVA Kurser, Forlaget LIVA og konsulentvirksomheden PPL . Vibeke har mange års erfaring som konsulent for fx.kommuner i forbindelse med sundheds og arbejdsmarkedsindsats. 

3498,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio