Korrekt brug af smertestillende medicin (Foredrag)
Foredrag - -/- i hele landet

Korrekt brug af smertestillende medicin (Foredrag)

Smertestillende medicin udgør en stor del af de ældres medicinforbrug. Det kan fx skyldes smerter fra bevægeapparatet eller smerter som følge af terminal sygdom. I nogle situationer afføder den smertestillende medicin fortsatte smerter, ligesom den kan have uheldige bivirkninger.

Smertestillende medicin kan være medvirkende til at den ældre sover godt, men smertestillende også kan påvirke appetitten og øge risikoen for underernæring.

Udfordringerne er mange og selv lidt for meget medicin kan medføre at den ældre dør, mens for lidt medicin samtidig kan påvirke beboerens eller den ældres livskvalitet - En svær balancegang.

Kurset lærer dig om korrekt brug af smertestillende medicin, og dennes betydning for den ældres helbred, livskvalitet og søvn.

Morfins virkning og brug ved terminal pleje og palliation bliver også gennemgået.

Kurset består af fakta, diskussioner, refleksion samt ikke mindst etiske overvejelser.

Send en forespørgsel for at høre mere om priser og muligheder. Foredraget kan strække sig fra få timer til en hel dag. Det tilpasses jeres behov og ønsker og afholdes i hele landet.

* Obligatoriske felter
Lær mere om:
  • Når den smertestillende medicin giver smerter
  • Bivirkninger ved smertestillende medicin

  • Søvn og smertestillende medicin
  • Medicin og livskvalitet
  • Morfin i den terminale pleje
Mere Info
  • -/-
  • Hele landet
  • Ingen forplejning
  • Ansatte på plejecentre, Ansatte på plejecentre og bosteder, Hjemmeplejere, Sosu-assistenter/hjælpere, Sundhedsplejersker, Sygeplejersker, Ældreplejen
  • Sundhed Ældre
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

kr

Pris pr. deltager (ex. moms)