Kursus - 02/03-2023 i København

Brug sundhed.dk effektivt (København)

Bruger du sundhed.dk konsekvent i din sagsbehandling? Er du stort set stoppet med at indhente lægeattester? Hvis du svarer nej til begge spørgsmål, er det tid til, at du lærer at bruge sundhed.dk langt mere konsekvent. Win-win for både kommunen og borgeren.

Sundhed.dk kan bruges i langt højere grad end det aktuelt bruges.

Sundhed.dk rummer stort set alle de lægelige informationer, der er brug for i f.eks. sager om sygedagpenge, kontanthjælp, merudgifter, bilansøgninger, forsikringssager osv. Sager hvor lægelige forhold indgår.

Når borgeren selv kommer med en stor del af den lægelige dokumentation, får borgeren endnu mere medejerskab i sagsbehandlingen, plus man undgår unødig ventetid. Samtidig øges borgerens retssikkerhed, og det er empowerment af borgeren, som tager aktiv del i netop belysningen af egen sag. Den lægelige dokumentation kan indhentes omgående og er gratis!

På kurset bliver du grundigt ført med rundt på sundhed.dk, så du lærer, hvor du finder hvad, og hvordan denne information kan underbygge din sag bedst muligt. Til gavn for borgerens retssikkerhed og hurtig sagsbehandling. Du får kort sagt indhentet de mest korrekte lægelige oplysninger!

På kurset får du også belyst, hvordan du skelner mellem mere alvorlige og lettere sygdomme, herunder deres betydning for borgerens funktionsevne.

Undervisningen varetages af læge Vibeke Manniche, som mange af jer kender som en engageret, vidende og underholdende underviser.

Kurset indeholder såvel fakta og cases, og du har selvfølgelig rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs.


Vær opmærksom på at vi gerne afholder dette kursus målrettet den enkelte arbejdsplads. Kontakt vores Kundeservice på mail
kontakt@livakurser.dk eller tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

3195,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3695,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 02/02-23
Lær mere om:
  • Den lægelige dokumentation
  • Kravene til udfyldelse af attesten - herunder læsbarheden
  • Sagsbehandlerens sikring af at attesterne indeholder svar på stillede spørgsmål
  • Udvælgelse af rette attester
  • Brug af sundhed.dk og fordelene herved
  • Samarbejdet med lægerne og optimering af dette
  • Hvordan kommer man væk fra lægens advokatrolle 
  • Sundhed.dk og aktuelle attester - hvad bruges hvornår og hvordan undgås overflødige attester?
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

3195,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3695,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 02/02-23
Joomla SEF URLs by Artio