Kursus - 10/03-2022 i København

Demens og udadreagerende adfærd (København)

I de næste årtier vil ældreplejen herhjemme se ind i en fremtid med større plejemæssige udfordringer for at kunne håndtere og tilgodese behovene hos demensramte. Samtidig vil antallet af mennesker i den arbejdsduelige alder falde, hvorved efterspørgslen på varme hænder vil stige. Frem til år 2050 menes antallet af mennesker med demens at stige med 300 % frem til 2050. Med dette nye kursus får du de rette redskaber til at forstå, hvilken indflydelse en demenslidelse har på et menneskes liv og hverdag. Du lærer, hvordan du som hjælper kan være med til at holde/øge borgerens livskvalitet på trods af en demenslidelse.

Alzheimers sygdom er den hyppigste årsag til demens. Demens er en tilstand, der ses ramme personer helt ned til 40-års alderen. 85.000 danskere menes i dag at være ramt af demens. Der er ikke noget som tyder på, at det er muligt at ophæve risikoen for at udvikle demens, men forskning viser at risikoen for demens og /eller kognitiv svækkelse kan nedsættes. Set i et samfundsmæssigt perspektiv er det at have en demensdiagnose stadig tabubelagt og personer med demens opfattes ofte som besværlige, irriterende og til tider direkte dumme.

Hvad forstår vi ved urolig eller udadreagerende adfærd?
Udadreagerende adfærd kan som udgangspunkt ikke isoleres til en bestemt type af demens, men ses oftest hos personer med frontotemporal demens eller ved fremskreden demens. Denne adfærd er en hyppig årsag til stress hos både de andre beboere med demens samt hos plejepersonalet, og derfor vil vi undervejs i kurset arbejde med, hvordan man kan forstå adfærden og hvordan man bedst kan håndtere denne.

Kurset gennemgår, hvordan hjernen overordnet fungerer og hvilken betydning det har, at demenssygdom rammer en person. Hvilke symptomer har personen med demens? Hvilken betydning har det for deres hverdagsliv? Hvordan udvikler sygdommen sig?

På kurset vil vi også beskæftige os med, hvordan vi som plejepersonale bliver nødt til at træde et skridt tilbage og ikke kun have fokus på selve adfærden, men se på hvorfor den opstår, hvilke årsager kan der være. Hvorfor mistrives beboeren og er urolig? Har vedkommende behov, som ikke bliver opfyldt eller er der andre faktorer på spil? Det er væsentligt at betragte enhver adfærd som kommunikation.

Årsager til urolig adfærd – og metoder til at håndtere dette
Den erfarne underviser Bitten Salomonsen vil her gå i dybden med, hvordan man kan arbejde med udfordrende adfærd ved hjælp af enkle analysemetoder og handleplaner i hverdagen. Du vil også blive inspireret til, hvordan en forbedring af plejemiljøets fysiske indretning, dagligdagsprocedurer og andre foranstaltninger kan hjælpe beboere med demens til bedre trivsel og en mere rolig adfærd. Og dermed genskabe roen til glæde for både beboere og personale.

Undervisningen tager udgangspunkt i kursisternes eget kendskab til, og egne erfaringer med, personer med demens og udadreagerende adfærd og vil på den baggrund være så praksisnær som mulig.

Målgruppe: Hjælpere, som arbejder med personer med demens. Det vil være en fordel at have taget kurset ”Demens og Alzheimers”, men det er ikke en betingelse.

Vel mødt til en spændende og lærerig dag med fokus på en sygdomstilstand i kraftig vækst!

Du får fuld og lækker forplejning på kurset. Denne inkluderer kaffe/the/vand ad libitum samt lækker morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage.

OBS. Vi kommer gerne ud til jer og holder kurset. Kontakt venligst vores kundeservice på 3110 7070 eller kontakt os via mail på kontakt@livakurser.dk for nærmere information og få et godt tilbud.

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 10/02-22
Lær mere om:
  • At øge den demensramtes livskvalitet
  • Hvordan demens påvirker den ramte borgers liv og livskvalitet
  • Symptomer på og udvikling af en demenslidelse 
  • Tabuer om demens
Mere Info
Om underviseren

Bitten Salomonsen Ergoterapeut og underviser

Underviseren er Bitten Salomonsen som er uddannet ergoterapeut og siden 98 har arbejdet som underviser på SosuØstjylland primært med efteruddannelse af social -og sundhedshjælpere og assistenter og projektarbejde. Hun har en diplomuddannelse i undervisning og ledelse og en Master i Rehabilitering.  Bitten har erfaring fra praksis fra 15 års ansættelse i hjemmeplejen og på plejehjem som ergoterapeut.

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 10/02-22
Joomla SEF URLs by Artio