Kursus - 18/10-2023 i København

Tidlig indsats i jobcentrene med PLUS-metoden (København)

Jobcentrenes fremtid og den aktive beskæftigelsesindsats har længe været heftigt debatteret, men med den nye regering står det nu klart - jobcentrene står til at skulle lukke i 2030. Men hvordan kan vi effektivisere processerne og få endnu mere fokus på den tidlige indsats frem mod 2030? 

PLUS-metoden giver med tidlig lægelig visitation sit bud på, hvordan sagsbehandlingen kan gøres endnu mere effektiv og arbejdsrettet, end den er i dag.


Tidlig lægelig visitation er langt hen ad vejen den rette løsning til at sikre en arbejdsrettet kurs fra starten af en sygemelding. 8 ud af 10 sygemeldte borgere, som er sygemeldt efter 6 uger, kan ud fra de lægelige forhold arbejde. Evt. med skånehensyn. Størstedelen af den gruppe borgere burde, ud fra de lægelige forhold, have været sygemeldt max 2 uger og højst sandsynligt også mindre.

Ud fra lægelige forhold burde det reelt være 20%, som fortsat var sygemeldt efter 6 ugers sygemelding. At en hel del forbliver sygemeldte, kan handle om f.eks. sociale forhold, dårligt arbejdsmiljø, fyring, opsigelse eller misbrug.

Ved tidlig lægelig visitation bliver sagerne visiteret elektronisk fra dag 1 af en læge. Det giver sagsbehandleren den rette arbejdsrettede kurs. Sagsbehandleren kan sammen med borgeren få hjulpet denne tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst og med hensyntagen til de lægelige forhold. Varigheden på sygedagpenge falder dermed meget markant og borgeren undgår udstødelse fra arbejdsmarkedet.

Kursets indhold

Dagen består af oplæg, cases og brainstorm i plenum.

Kurset giver først en indføring i, hvordan den tidlige indsats kan revolutioneres med PLUS-metoden. Læge Vibeke Manniche uddyber metoden med tidlige lægelig visitation, der har fokus på hurtig og tidlig indsats samt kortest ventetid for borgeren. Sundhed.dk kan nemlig bruges effektivt og målrettet, hvilket gavner både sagsbehandlingen og borgeren selv. På den måde spares der både tid og penge på mange unødige lægeattester. Ved PLUS-metoden inddrages borgeren effektivt fra start og med fokus på hurtig tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Målgruppe: Ledelsen i jobcentre.

Du får fuld og lækker forplejning på kurset. Prisen inkluderer kaffe/the/vand ad libitum samt lækker morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage. 

Husk, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt os på kontakt@livakurser.dk eller på tlf. 31 10 70 70 for at få et godt tilbud og høre nærmere om muligheden.

4598,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
  • PLUS-metoden: effektiv sagsbehandling i praksis
  • Fordele ved tidlig lægelig visitation
  • Sundhed.dk: hvornår bruges det og hvordan?
  • Byg og visualisér jobcentrenes position - nu og i fremtiden - i LEGO®
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge og Ph.d. Herudover er hun direktør i LIVA Group og har mange års erfaring som leder. Vibeke er en populær og engageret underviser, ligesom hun har helt unikt kendskab og indsigt i sygefravær.

4598,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio