Kursus - 03/11-2022 i København

Fremtidens vejr: Spot på tørke og dens konsekvenser (København)

Forøget drivhuseffekt truer med at forvandle vores byers mikroklima, miljøet og den menneskelige trivsel i byerne og på landet. Manglende eller ineffektiv klimatilpasning kan koste samfundet store omkostninger i form af tabte menneskeliv og biodiversitet samt forårsage enorme materielle skader.

Men med den rette og rettidige klimatilpasning kan klimaindsatsen tilrettelægges, så den er mere omkostningseffektiv, og så den skader natur, dyr og mennesker mindst muligt.

I Danmark har vi typisk haft stor bevågenhed på skybrud og oversvømmelser, og i fremtiden vil vi i endnu højere grad blive berørt af udsvingene i temperaturer og svingninger i nedbørsmønstre. Det vil resultere i flere tørkedage om sommeren og føre til flere hedebølger, både i Sydeuropa og også i Danmark. Du kan læse mere om vejrets udvikling i DR's artikel her

Klimatilpasning i kommunerne vil derfor uundgåeligt være et brandvarmt emne i fremtiden; for når flere og længere perioder med tørke, med overvejende sandsynlighed, ser ud til at blive i realitet i nær fremtid, vil borgerne give lyd fra sig.

Bliv opdateret med den seneste ny forskning inden for tørke, hedebølger og svingende regnmønstre, når professor Eigil Kaas fra Niels Bohr Instituttet, KU og Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI, formidler sine bedste klimatilpasningsråd og leverer den seneste forskning på et helt nyt klimatilpasningskursus. Der vil på kurset være fokus på naturområder, som må forventes at ændre karakter som følge af temperaturstigninger. 

Undervejs vil der være en gennemgang og diskussion af det fremtidige vejrmønsters følgevirkninger for samfundet, på kort og lang sigt.

Få overblik over, hvilke opmærksomhedspunkter kommunen skal tænke med i sin klimatilpasning fremover - og i hvilke tempi. Eigil Kaas går i dybden med udsigterne til længere perioder med sommertørke samt giver gode råd om hvilke tilpasningsindsatser, det kræver i planlægningsøjemed. Det sker bl.a. ved at inddrage klimaatlas.dk.

Hvad vil sommertørken betyde for det omgivende samfund, for borgerne, for landmændene og forsyningssikkerheden ift. følgende områder:

- Øget naturbrandfare
- Afledte konsekvenser som højere priser på dagligvarer
- Dyrkning af afgrøder - muligheder og risici (når tørken forårsager skade og større variation i afgrøder fra år til år)
- Mere usikker fødevareforsyning (manglende lokal adgang til visse fødevarer)
- Stigende angreb af skadedyr på danske skove, som kædes sammen med klimaforandringer
- Truede grønne områder i byerne, og særligt gadetræer, og behovet for kunstvanding, hvis der ikke tages forholdsregler
- Stigende angreb af skadedyr på danske skove, som kædes sammen med klimaforandringer
- Temperaturstigninger og øget spredning af nye sygdomme, som kan angribe afgrøder og husdyr

Kort sagt vil vi på dagen belyse, hvordan det er muligt at imødegå klimamodellernes udsigter i den kommunale planlægning, så vi afbøder de skadelige følgevirkninger bedst muligt.

Med denne viden om klimaets mere og mere voldsomme udvikling, kan kommunen mindske risikoen for omfattende skader med en mere datadrevet/baseret planlægning.

Der vil til orientering ikke blive lagt særlig vægt på tørkens indvirkning på plantevækst på dette kursus, da det er et kursus i sig selv.

Kurset inkluderer fuld forplejning som morgenmad, frokost, frugt og eftermiddagskage. samt vand/kaffe/the/sodavand ad libitum.

3495,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
  • Du får et indblik i drivhuseffekten og i de klimaændringer, som øget drivhuseffekt medfører.
  • De overordnede fysiske konsekvenser af øget drivhuseffekt Danmark: vand-balancer i jorden, stråling, temperatur, vind og meget andet.
  • Grundlæggende overblik over risikoen for sommertørke/hedebølge i det varmere klima. Eksempler vil blive fremhævet fra den mellemeuropæiske situation i '03 og den mere nordlige tørke/hedebølge i '18, hvor der bl.a. var alvorlige skovbrande i Sverige.
  • Baseret på grundlæggende fysiske rammer: Hvilke muligheder er der for at tilpasse sig et fremtidigt klima, som udover at være varmere formentlig også er mere vådt og ensartet om vinteren - men til gengæld med potentielle udfordringer både i bymiljøer og for landbrug, når det gælder stigende og mere varierende sommertørke fra år til år.
  • Hvad kan man gøre helt lokalt i bymiljøer for at afbøde effekter af tørke/hedebølger
Mere Info
Om underviseren

Eigil Kaas Professor på Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet og videnskabelig leder af Nationalt Center for Klimaforskning (NCKF) ved DMI

Eigil Kaas er en af Danmarks mest anerkendte klimaforskere, og har siden 1987 har været tilknyttet Niels Bohr Instituttet som professor med en baggrund i geofysik. Eigil Kaas tiltrådte endvidere i marts som den videnskabelige leder af Nationalt Center for Klimaforskning hos DMI. NCKF indsamler viden om og forsker i klimaet med henblik på at finde løsninger til, hvordan vi bedst muligt kan tilpasse os fremtidens klima med hyppigere og voldsommere vejrhændelser. 

3495,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio