Kursus - 24/11-2022 i Jægerspris

Kommunal administration i rottebekæmpelsen (Jægerspris)

NYT kursus med rotteeksperten Peter Weile til efteråret, hvor du kan få endnu bedre styr på rotterne!

På det nye kursus stiller Peter Weile skarpt på forvarsler, påbud, indskærpelser og selvhjælpshandlinger samt hvordan dette udmøntes i praksis. 

Derudover tager Weile fat på forebyggelsen i rottebekæmpelsen samt på de sager, hvor rotter er udtryk for stor social belastning hos borgeren. Kort sagt Peter Weile gør det svære lettere.

I kommunerne opleves der en stigende interesse for varetagelse af bekæmpelsen, men også øgede administrative krav, som skal være med til at sikre kommunens borgere en fortsat effektiv rottebekæmpelse.

Besigtigelser, forvarsler, påbud og selvhjælpshandlinger ved rotteforekomster kræver indsigt i lovgivningen, men ikke mindst hvordan det praktisk gribes an, så det bliver mest skånsomt og effektivt for alle parter.

Med fokus på lovgivning og praktiske erfaringer underviser Peter Weile i dette emne, så hverdagen kan lettes i den kommunale administration på rotteområdet.

På dagen tager Peter Weile også fat på udfordringerne i forebyggelse af rotter og. Forebyggelsen af rotter i kommunerne bør have en mere central rolle i den daglige administration, hvad der på både på kort og på langt sigt kan spare kommunerne både tid og penge.

Heldigvis er de sociale sager forholdsvis få, men alle kommuner kommer fra tid til anden ud for sådanne sager, hvor en borgers sociale belastning på ulykkelig vis fører til stor forekomst af mange rotter. Sådanne sager er altid svære at håndtere, men de  skal naturligvis behandles korrekt både menneskeligt, socialt og juridisk.

Med øget forekomst af rotter i Danmark, må man forvente, at der kommer endnu flere sager om disse emner.

Er dette kursus egnet til dig? 
Dette kursus er til dig, som sidder i den kommunale administration med ansvar for kommunal rottebekæmpelse eller som arbejder med rottebekæmpelse i praksis. 

Førende rotteekspert Peter Weile videregiver på kurset såvel forhold omkring lovgivningen som lavpraktiske håndtag til at mestre svære situationer.

Du får fuld og lækker forplejning på kurset. Denne inkluderer kaffe/the/vand samt lækker morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage. 

3998,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
  • Forebyggelsen i rottebekæmpelsen.
  • Lovgivning og praktiske erfaringer inden for dette område.
  • Forvarsler, påbud, indskærpelser og selvhjælpshandlinger samt, hvordan disse udmøntes i praksis. 
Mere Info
Om underviseren

Peter Weile Aut. rottebekæmper og cand.jur.

Peter Weile er uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet og har mange års erfaring med bekæmpelse af skadedyr. Bag sig har han en lang karriere bl.a. som konsulent i rottebekæmpelse i Miljøstyrelsen. Han har desuden fungeret som kursusleder på autorisationskurser i rottebekæmpelse for Fødevare- og Miljøministeriet. Peter Weile har siden 2002 drevet konsulentvirksomhed, hvor han yder rådgivning til kommuner og private om forebyggelse og bekæmpelse af mus og rotter.

3998,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio