Mænd og sygdom (Foredrag)
Foredrag - -/- i hele landet

Mænd og sygdom (Foredrag)

Hør hvad der skal til for at få mænd til at søge hjælp, når sygdom og livskrise rammer. Et spændende foredrag med fokus på, hvordan I bedst når ud til de særligt udsatte mænd.


Rigtig mange mænd foretrækker at isolere sig, fremfor at søge hjælp, når sygdom og livskrise rammer. Mange mænd, ikke mindst de ældre, står derfor alene, når livet bliver svært og det er bekymrende – især set i lyset af den stigende selvmordsrisiko hos mændene.

 

Heller ikke lægen bruges i det omfang, som er nødvendigt. Faktisk ved vi, at kvinder, i løbet af deres liv, bruger lægen hele 30% mere end mændene.


Ronkedorfænomenet – det kan være svært at bede om hjælp


Når man arbejder med mandlige borgere, som er særligt udsatte for at dø tidligt, kan det være svært at forstå og håndtere, når de ikke handler til deres eget bedste. For mænd har potentialet for både at gøre brug af handlingsmæssige og følelsesmæssige strategier, når de rammes af sygdom, arbejdsløshed, ensomhed og andre livskriser. For at aktivere dette potentiale er det dog vigtigt, at man forstår at møde manden på den rigtige måde og tage udgangspunkt i mandens egen 'fortælling' og kompetencer.

 

Foredraget sætter fokus på de psykologiske mekanismer, der definerer mange mænds præference for at undlade at søge hjælp, men også på, hvordan du kan mobilisere mænds handlekraft til at vælge mere hensigtsmæssige ”mestringsstragier”.

 

Du får råd til, hvordan I når ud til de særligt udsatte mænd. Du vil desuden få grundigt indblik i mænds udfordringer over livets forskellige faser i forhold til adfærd og strategier ved sygdom og livskrise.

 

Foredraget/kurset kan strække sig fra få timer til hel dag. Det tilpasses efter jeres behov og ønsker. 

Send en mail til os på info@livakurser.dk for at høre mere om priser og muligheder - vi afholder foredrag eksternt i hele landet.

Send en forespørgsel for at høre mere om priser og muligheder. Foredraget kan strække sig fra få timer til en hel dag. Det tilpasses jeres behov og ønsker og afholdes i hele landet.

* Obligatoriske felter
Se relaterede produkter fra
webshoppen herunder
  • Alt du skal vide - Ønsker til mine efterladtePris: 0,- krLæs mere
Mere Info
  • -/-
  • Hele landet
  • Ingen forplejning
  • Alment praktiserende læger, Ansatte i ældreplejen, Ergoterapeuter, Forebyggelseskonsulenter, Frivillighedskoordinatorer, Hjemmeplejere, Sagsbehandlere, Socialrådgivere, Sosu-assistenter/hjælpere, Sygeplejersker, Udgående sygeplejersker, Visitatorer, Ældreplejen
  • Det sociale område Sundhed Ældre
Om underviseren

Hans-Jørgen Knudsen Formand for Center for Køn og Sundhed

Hans-Jørgen Knudsen har sammen med Aalborg Universitet etableret Center for Køn og Sundhed, der forsker i sundhedsadfærd. Han underviser i mænds sundhedsadfærd - et emne, som ofte præges af tilbagetrækning og umiddelbar bagatellisering med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser til følge. Han rådgiver bl.a. forskere på social- og sundhedsområdet i formidling og implementering af interventioner, der forbedrer kvaliteten af kommunale ydelser på området. Han rådgiver ligeledes psykologer om implementering af interventioner i samarbejde med kommunerne, med henblik på støtte af udsatte familier. Hans-Jørgen Knudsen er en inspirerende formidler med stor viden om et meget relevant og i mange år temmelig overset problemfelt - hvordan mænd i større grad får passet på deres helbred, og hvorledes professionelle i behandlersystemet bliver bedre til at udforme sundhedstilbud og formidlingen heraf med henblik på at nå ud til flest mulige mænd.

kr

Pris pr. deltager (ex. moms)