Kursus - 08/11-2022 i Aarhus

Mental sundhed hos børn og unge i en moderne verden (Aarhus)

Det står slemt til med børn og unges mentale sundhed i dag: Hvert 7. barn herhjemme får mindst én psykiatrisk diagnose, inden det når voksenalderen. Og et endnu større antal bøvler med at finde fodfæste i livet. Hvordan kan vi understøtte de børn og unge, der mistrives - og hvad er baggrunden for den kedelige udvikling?

Bliv klogere på, hvordan du kan være med til at sikre børn og unge, der døjer med mentale udfordringer, den rette hjælp til at komme godt videre i deres liv af autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi Nicola Nyhave.

På dette højaktuelle 1-dagskursus zoomer Nicola ind på menneskers basale behov – biologisk, psykologisk og socialt - og holder dem op imod det liv, som mange børn og unge lever i dag:

- Er de livsvilkår, vi i dag tilbyder børn og unge i dag, forenelige med sundhed og trivsel? Eller bør vi rette fokus hen de på rammer og livsbetingelser, børn og unge har i dag, hvis vi ønsker at styrke den mentale sundhed?

- Vi er som samfund endt ud i et fokus på hurtigere diagnosticering af det enkelte menneske og mere behandling - er det den rigtige vej at gå?

Kurset præsenterer et holistisk menneskesyn og et behov for at se mennesker i en biologisk, relationel, kulturel og samfundsmæssig kontekst. Du lærer, hvilke betingelser, der skal være tilstede for at sikre børn og unge de mest optimale betingelser for et velfungerende liv. En viden, du både kan bruge arbejdsmæssigt, men også i relation til dit eget liv.

Nicola Nyhave dykker også ned i spændende og aktuelle problemstillinger om bl.a. diagnosekultur, sociale medier, betydningen af relationskompetence hos de professionelle og vigtigheden af søvn, kost og bevægelse - alt efter de tilmeldtes aktuelle situation.

Oplægget inddrager praksisnært casearbejde og andre relevante refleksionsøvelser.

2895,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3495,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 08/10-22
Lær mere om:
  • Mental sundhed hos børn og unge
  • Koblingen mellem krop og psyke
  • Børne- og ungdomslivet i en moderne verden
  • Diagnosekulturen
  • Vigtigheden af sundhedsfremmende indsatser
Mere Info
Om underviseren

Nicola Nyhave Autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi

Nicola Nyhave er autoriseret psykolog og specialist i børnepsykologi. Hun har bred erfaring med børn, unge og deres vigtige voksne fra en mangeårig stilling i en kommunal børne- og familieafdeling. Hun har en 2-årig efteruddannelse i komplekse psykologiske og psykiatriske problemstillinger. Nicola Nyhave arbejder i dag primært som udviklingskonsulent og projektleder på projekter om mental sundhed hos børn og unge og er desuden oplægsholder og debattør.

2895,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3495,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 08/10-22
Joomla SEF URLs by Artio