Kursus - 24/11-2022 i Fredericia

R2-autorisation: 1 dag - rottebekæmpelse (Fredericia)

Opnå R2-autorisation gennem LIVA Kurser
Certificeret af Miljøstyrelsen 

Bliv autoriseret bekæmper af rotter og mus på egen erhvervsejendom

Det er nu blevet muligt for landmænd og andre selvstændige erhvervsdrivende at bekæmpe rotter og mus på egen erhvervsejendom.

Med en R2-autorisation i hånden får du nemlig mulighed for at indkøbeopbevare og anvende en række bekæmpelsesmidler på din egen erhvervsejendom. Du får tilmed indsigt i den vigtige forebyggelse af rotter, lovgivningen på området og bekæmpelsen i praksis.

LIVA Kurser er certificeret som udbyder af R2-autorisationskurser. Den erfarne rottekonsulent Peter Weile har mange års erfaring som rottekonsulent i Miljøstyrelsen og som underviser på Miljøstyrelsens egne autorisationskurser.

Antallet af pladser på kurset er begrænset, så tilmeld dig allerede nu og få din R2-autorisation i hus, før rotterne tager magten på din gård.

R2-autorisationen 
En R2-autorisation giver adgang til at indkøbe, opbevare og anvende en række bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af rotter og mus på egen erhvervsejendom - i kommuner, hvor privat bekæmpelse er tilladt.

Autorisationen opnås ved at gennemføre et 1-dags kursus og bestå den tilhørende prøve. Kurset varer ca. 7 timer inkl. den afsluttende prøve, som skal beståes. Prøven er en traditionel multiple choice prøve i papirform med 30 spørgsmål.

R2-autorisationen er gyldig i højst 5 år, men kan herefter fornyes ved gennemførelse af et kort opfølgningskursus uden prøve.

Kursusindhold 
Kurset dækker følgende emner: 

 • Lovgivning og registrering (MAB)
 • Biologi og adfærd for gnavere (rotter og mus)
 • Forebyggelse
 • Bekæmpelse i praksis
 • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)


VIGTIGT: Adgangskrav til kurset
For at få adgang til kurset skal du kunne opfylde følgende krav:

 • Du skal være personlig ejer af den erhvervsejendom, hvor bekæmpelsen skal finde sted. Driver du et ApS eller A/S kan du ikke erhverve en R2-autorisation. Hvis landbruget er drevet som et I/S, kan interessentskabet ikke opnå R2-autorisation, men derimod kan de/-n eventuelle tinglyste ejer/-e af ejendommen opnå personlig autorisation. Det er en forudsætning herfor, at personen/-erne er personligt tinglyst som ejere af ejendommen og ikke I/S. 

 • Personer med sprøjtecertifikat har adgang til kurset, men også andre kurser kan være adgangsgivende. Du skal i så fald kunne fremvise dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende indgår:

  - Lovgivning om kemikalier
  - Arbejdsmiljø og personlige værnemidler
  - Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter


Vigtigt: Når du tilmelder dig dette kursus, bekræfter du samtidig på tro og love at opfylde ovenstående adgangskrav. Dokumentation for gennemførte kurser bedes sendt til kontakt@livakurser.dk

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 425,00 (netop forhøjet d. 1.1.2022) ved udstedelse eller fornyelse af en autorisation. Bemærk venligst, at denne udgift ikke er indeholdt i kursusprisen, men skal betales seperat.


Nyttig læsning i forbindelse med kurset R2-autorisation (1 dag)
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter -  Læs mere her

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter - Læs mere her

Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus - Læs mere her

Vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler 2020 - Læs mere her

3498,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
 • Lovgivning
 • Biologi og adfærd for gnavere
 • Forebyggelse
 • Bekæmpelse i praksis
 • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)
Mere Info
Program

R2-autorisation: 1 dag - rottebekæmpelse (Fredericia)


Den 24/11-2022
 • 0830 - 0900
 • 0900 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1130
 • 1130 - 1230
 • 1230 - 1315
 • 1315 - 1415
 • 1415 - 1430
 • 1430 - 1515
 • 1515 - 1530
 • 1530 - 1600
 • 1600 - 1600
 • Ankomst, registrering og morgenmad
 • Lovgivning
 • Pause
 • Biologi og adfærd
 • Bekæmpelse med gift og fælder
 • Frokost
 • Forudsætninger for effektiv bekæmpelse
 • Pause
 • Forebyggelse
 • Pause
 • R2-eksamensprøve
 • Tak for i dag
Om underviseren

Peter Weile Aut. rottebekæmper og cand.jur.

Peter Weile er uddannet Cand. Jur. fra Københavns Universitet og har mange års erfaring med bekæmpelse af skadedyr. Bag sig har han en lang karriere bl.a. som konsulent i rottebekæmpelse i Miljøstyrelsen. Han har desuden fungeret som kursusleder på autorisationskurser i rottebekæmpelse for Fødevare- og Miljøministeriet. Peter Weile har siden 2002 drevet konsulentvirksomhed, hvor han yder rådgivning til kommuner og private om forebyggelse og bekæmpelse af mus og rotter.

3498,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio