Kursus - 08/03-2023 i Ringsted

R2-autorisation: 1 dag - rottebekæmpelse (Ringsted)

Opnå R2-autorisation gennem LIVA Kurser
Certificeret af Miljøstyrelsen 

Bliv autoriseret bekæmper af rotter og mus på egen erhvervsejendom

Det er nu blevet muligt for landmænd og andre selvstændige erhvervsdrivende at bekæmpe rotter og mus på egen erhvervsejendom.

Med en R2-autorisation i hånden får du nemlig mulighed for at indkøbeopbevare og anvende en række bekæmpelsesmidler på din egen erhvervsejendom. Du får tilmed indsigt i den vigtige forebyggelse af rotter, lovgivningen på området og bekæmpelsen i praksis.

LIVA Kurser er certificeret som udbyder af R2-autorisationskurser. Ann-Charlotte Heiberg er en af Danmarks førende specialister inden for rottebiologi, kloakrotter, adfærd, resistens, bekæmpelse og forebyggelse. Ann-Charlotte Heiberg har mange års erfaring med rotte- og musebiologi, forebyggelse og bekæmpelse.

Antallet af pladser på kurset er begrænset, så tilmeld dig allerede i dag og få din R2-autorisation i hus, før rotterne tager magten på din gård.

R2-autorisationen 
En R2-autorisation giver adgang til at indkøbe, opbevare og anvende en række bekæmpelsesmidler til bekæmpelse af rotter og mus på egen erhvervsejendom - i kommuner, hvor privat bekæmpelse er tilladt.

Autorisationen opnås ved at gennemføre et 1-dags kursus og bestå den tilhørende prøve. Kurset varer ca. 7 timer inkl. den afsluttende prøve, som skal beståes. Prøven er en traditionel multiple choice prøve i papirform med 30 spørgsmål.

R2-autorisationen er gyldig i højst 5 år, men kan herefter fornyes ved gennemførelse af et kort opfølgningskursus uden prøve.


Kursusindhold 
Kurset dækker følgende emner: 

 • Lovgivning og registrering (MAB).
 • Biologi og adfærd for gnavere (rotter og mus).
 • Forebyggelse.
 • Bekæmpelse i praksis.
 • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB).


VIGTIGT: Adgangskrav til kurset
For at få adgang til kurset skal du kunne opfylde følgende krav:

 • Du skal være personlig ejer af den erhvervsejendom, hvor bekæmpelsen skal finde sted. Driver du et ApS eller A/S kan du ikke erhverve en R2-autorisation. Hvis landbruget er drevet som et I/S, kan interessentskabet ikke opnå R2-autorisation, men derimod kan de/-n eventuelle tinglyste ejer/-e af ejendommen opnå personlig autorisation. Det er en forudsætning herfor, at personen/-erne er personligt tinglyst som ejere af ejendommen og ikke I/S. 

 • Personer med sprøjtecertifikat har adgang til kurset, men også andre kurser kan være adgangsgivende. Du skal i så fald kunne fremvise dokumentation for gennemført uddannelse eller kursus, hvori følgende indgår:

  - Lovgivning om kemikalier.
  - Arbejdsmiljø og personlige værnemidler.
  - Anvendelse af kemikalier, herunder læsning og forståelse af etiketter.


Vigtigt: Når du tilmelder dig dette kursus, bekræfter du samtidig på tro og love at opfylde ovenstående adgangskrav. Dokumentation for gennemførte kurser bedes sendt til kontakt@livakurser.dk

Miljøstyrelsen opkræver et gebyr på kr. 425,00 (netop forhøjet d. 1.1.2022) ved udstedelse eller fornyelse af en autorisation. Bemærk venligst, at denne udgift ikke er indeholdt i kursusprisen, men skal betales seperat.


Nyttig læsning i forbindelse med kurset R2-autorisation (1 dag)
Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter -  Læs mere her

Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter - Læs mere her

Miljøstyrelsens vejledning om vurdering og godkendelse af kemiske bekæmpelsesmidler til rotter og mus - Læs mere her

Vejledning om bekæmpelse af rotter med kemiske bekæmpelsesmidler 2020 - Læs mere her

3195,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3695,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 08/02-23
Lær mere om:
 • Lovgivning
 • Biologi og adfærd for gnavere
 • Forebyggelse
 • Bekæmpelse i praksis
 • Miljøstyrelsens Autorisationssystem til brug af Bekæmpelsesmidler (MAB)
Mere Info
Program

R2-autorisation: 1 dag - rottebekæmpelse (Ringsted)


Den 08/03-2023
 • 0830 - 0900
 • 0900 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1130
 • 1130 - 1230
 • 1230 - 1315
 • 1315 - 1415
 • 1415 - 1430
 • 1430 - 1515
 • 1515 - 1530
 • 1530 - 1600
 • 1600 - 1600
 • Ankomst, registrering og morgenmad
 • Lovgivning
 • Pause
 • Biologi og adfærd
 • Bekæmpelse med gift og fælder
 • Frokost
 • Forudsætninger for effektiv bekæmpelse
 • Pause
 • Forebyggelse
 • Pause
 • R2-eksamensprøve
 • Tak for i dag
Om underviseren

Ann-Charlotte Heiberg Biolog og Ph.d.

 Ann-Charlotte Heiberg er en af Danmarks førende specialister inden for rottebiologi, kloakrotter, adfærd, resistens, bekæmpelse og forebyggelse. Ann-Charlotte Heiberg har mange års erfaring med rotte- og musebiologi, forebyggelse og bekæmpelse. Siden 1998 og indtil 2010 arbejdede Ann-Charlotte ved Skadedyrlaboratoriet (det gamle Statens Skadedyrlaboratorium), på Aarhus Universitet som forsker. Siden 2004 har Ann-Charlotte Heiberg været underviser og kursusleder på Naturstyrelsens Rotteautorisationskursus. Ann-Charlotte leverer uvildig og vidensbaseret rådgivning og konsulentbistand til bl.a. kommuner, ministerier og virksomheder og foreninger vedrørende bekæmpelse og forebyggelse af rotter og mus.

3195,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3695,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 08/02-23
Joomla SEF URLs by Artio