Kursus - 28/04-2021 i Aarhus

Rottebekæmpelse Del 2: Myndighedsbehandling (Aarhus)

Er du klar til at løfte administrationen af den kommunale rottebekæmpelse? Få styr på de mange administrative krav på området – og hør hvad vi skal forvente os af fremtidens bekæmpelse.

I kommunerne opleves der en stigende interesse for forebyggelse og bekæmpelse af rotter, men også en lang række nye udfordringer og administrative krav for at sikre borgerne en fortsat effektiv bekæmpelse.

Fremtidens forebyggelse og bekæmpelse - set fra den administrative vinkel

Varetager du administrationen af den kommunale rottebekæmpelse? Og føler du ikke altid, at du er ”klædt godt nok på” til håndtering af de problemer, der nu engang kan opstå, når bekæmpelsen af rotter ikke forløber smertefrit? 

LIVA Kurser inviterer til en spændende dag, hvor der sættes fokus på krav og udfordringer i den administrative kommunale rottebekæmpelse samt forberedelse på fremtidens udfordringer. Alt sammen med udgangspunkt i den gældende lovgivning.

Det skal vi tage stilling til

Dette kursus vil have fokus bl.a. på de opgaver, der er forbundet med den administrative varetagelse af rottebekæmpelsen, men også sætte fokus på løsningsmodeller til nogle af de typiske problemer/udfordringer, som mange administrative medarbejdere oplever i forbindelse med bekæmpelsen. 

Med udgangspunkt i lovgivningen og vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter får du overblik over de krav, der stilles til den kommunale rottebekæmpelse samt løsningsmuligheder til håndtering af disse udfordringer i den daglige varetagelse.

Førende rotteekspert, Ann-Charlotte Heiberg vejleder om det administrative arbejde fra A-Å, lige fra den gældende lovgivning på området og regler for varsling og påbud til kommunale handlingsplaner og daglig håndtering af rottebekæmpelse.

Kurset ”Rottebekæmpelse Del 2 – Myndighedsbehandling” kan med fordel kombineres med kurset ”Rottebekæmpelse Del 1 – Forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 11/02-22
Lær mere om:
 • Rottelovgivningen
 • Den daglige håndtering af kommunale rottebekæmpelse
 • Privat rottebekæmpelse og tilsynet med privat rottebekæmpelse
 • Det lovpligtige tilsyn på landbrugsejendomme
 • Varsling og påbud - hvorfor er det godt at benytte disse værktøjer?
 • Kommunale handlingsplaner
 • Udbud eller hjemtagelse af den kommunale rottebekæmpelse
 • Hvilke krav kommunen skal stille til den kommunale rottebekæmpelse
Mere Info
Program

Rottebekæmpelse Del 2: Myndighedsbehandling (Aarhus)


Den 28/04-2021
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1100
 • 1100 - 1115
 • 1115 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1530
 • Morgenmad, velkomst og præsentation
 • Den nye lovgivning for rottebekæmpelse og forebyggelse - hvad er nyt i den nye bekendtgørelse? Hvad og hvilken betydning kan det få for kommunerne?
 • Formiddagspause
 • Kommunernes arbejdsopgaver ved varetagelse af kommunal rottebekæmpelse - her ser vi på omfanget og betydningen af de enkelte arbejdsopgaver i den daglige administration
 • Frokost
 • Kommunernes arbejdsopgaver (fortsat)

  Brugen af de administrative værktøjer i den kommunale rottebekæmpelse - her fokus på behovet for en aktiv deltagelse af den administrative medarbejder
 • Eftermiddagspause med kaffe og kage
 • Brugen af de administrative værktøjer (fortsat)

  Krav til rottebekæmpelsen - skal vi udbyde rottebekæmpelse og hvilken kvalitet ønsker vi og ikke mindst hvad koster eller bør rottebekæmpelse koste?
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviseren

Ann-Charlotte Heiberg Cand.scient., rotteekspert

Ann-Charlotte Heiberg er uddannet cand.scient. og er en af landets førende rotteforskere og specialist inden for rottebiologi, kloakrotter, adfærd, resistens, bekæmpelse og forebyggelse. Hun har en baggrund som forsker ved Statens Skadedyrlaboratorium og Aarhus Universitet og har siden 1998 beskæftiget sig med praktisk forebyggelse og bekæmpelse af rotter.Ann-Charlotte er underviser og kursusleder på Naturstyrelsens Rotteautorisationskursus og arbejder som selvstændig rådgiver, hvor hun bl.a. bistår kommunerne i at forbedre samt optimere den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 11/02-22
Joomla SEF URLs by Artio