Kursus - 23/04-2024 i Aarhus

Undgå psykisk og fysisk vold på arbejdet (Aarhus)

Har du kontakt med pressede og psykisk ustabile borgere eller beboere, bør du tage et kig på dette nye kursus. Læge (Ph.d.) Vibeke Manniche belyser, hvordan små konflikter udvikler sig til episoder med trusler eller måske endda vold. Men med en bedre evne til at risikovurdere og aflæse faresignaler, kan du lære at nedtrappe tilspidsede situationer, før de ender det helt forkerte sted.

Risikoen for vold og trusler på jobbet udgør et stadigt større problem på arbejdspladser, hvor jobbet indebærer meget borgernær kontakt. Det viser ny forskning på området. Men det skal være trygt for dig at gå på arbejde - vold og trusler er uacceptabelt.

Dette kursus i voldsforebyggelse kan indgå som et dagligt redskab for dig og dine kollegaer til at sikre jer en tryg arbejdsplads. Dermed undgår du også varige mén af episoder, hvor situationen ellers ville eskalere.

Forstå voldens mekanismer
At forstå voldens mekanismer er nøglen til forebyggelse. Har du adgang til den rette viden om vold og risikovurdering, og kender du også til effektive samtaleredskaber, kan farlige situationer ofte kontrolleres eller helt undgås. Det kræver, at du har værktøjerne til at forudse, afkode og forstå den vrede, frustration eller aggressivitet, du står overfor. Det er sjældent, at vold og trusler bare er et udtryk for ”dårlig opdragelse”. Derfor løses problemet kun i meget få tilfælde med irettesættelser eller sikkerhedsforanstaltninger.

Truende og voldelig adfærd hænger som regel sammen med den enkelte borgers psykiske grundlidelse. Forebyggelsen skal derfor være individuel, og alt dette vil vi tage fat om på dette kursus i voldsforebyggelse.

Få hjælp til at undgå de truende situationer – lær at tage kontrollen nu!

Målgruppe: Alle hvor der kan opstå vold i arbejdet. Det gælder både for dem, som arbejder med børn og/eller voksne.

Du får fuld og lækker forplejning på kurset. Denne inkluderer kaffe/the/vand ad libitum samt lækker morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage.

OBS. Vi kommer gerne ud til jer og holder foredraget. Kontakt venligst vores kundeservice på 3110 7070 eller kontakt os via mail på kontakt@livakurser.dk for nærmere information og få et godt tilbud.

3995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
  • Redskaber til at sikre en tryg arbejdsplads
  • At forstå voldens mekanismer
  • Voldsforebyggelse
  • At få hjælp til at undgå de truende situationer
Mere Info
  • 23/04-2024
  • 09:00 - 15:30
  • LIVA Lighthouse
  • Fuld forplejning
  • Aktivitetsledere, Aktivitetsmedarbejdere, Ansatte i A-kasser, Ansatte i demensplejen, Ansatte i jobcentre, Ansatte i politiet, Ansatte i socialpsykiatrien, Ansatte i ældreplejen, Ansatte på aktivitetscentre, Ansatte på dags- og aktivitetscentre, Ansatte på plejecentre, Ansatte på plejecentre og bosteder, Dagplejepædagoger, Dagplejere, Demenskonsulenter, Ergoterapeuter, Familieplejekonsulenter, Familieterapeuter, Hjemmeplejere, Kriminalforsorgen, Lærere, Misbrugsbehandlere, Misbrugskonsulenter, Plejefamilier, Pædagoger, Ufaglært personale, Ældreplejen
  • Arbejdsmarked & Beskæftigelse Det sociale område Forvaltning Ledelse & HR Sundhed
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin samt en kendt og engageret foredragsholder.

3995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio