Lægelig dokumentation - korrekt, billigst og hurtigst (Aarhus)
Kursus - 06/11-2019 i Aarhus

Lægelig dokumentation - korrekt, billigst og hurtigst (Aarhus)

Den lægelige dokumentation er nødvendig for en målrettet og effektiv sagsbehandling. Men alt for ofte trækkes sagerne i langdrag ved, at sagsbehandleren skal vente på dyre og ofte unødige attester. Til tider får sagsbehandleren slet ikke svar på de ønskede spørgsmål.

Samarbejdet med lægerne er et nøglepunkt, og dette samarbejde kan med forholdsvis lette tiltag bedres og optimeres ganske betydeligt.

Sagerne skal dokumenteres – men hverken over- eller underdokumenteres. Speciallægeerklæringer er kun meget sjældent overhovedet nødvendige, mens journalkopier meget ofte er tilstrækkelig og lægeligt mest korrekte dokumentation.

På seminaret gennemgås attesterne samt hvilke der skal bruges hvornår. Attesternes hierarki gennemgås, herunder kravene til attesterne, hvad sagsbehandlerne skal bede lægen om ved udfyldelse heraf og hvilke krav man kan stille til lægen i den forbindelse.

Brugen af sundhed.dk, hvor mange gratis journalkopier befinder sig, gennemgås også.

Alt sammen med det fokus at sikre borgerens retssikkerhed og sikre at den lægelige dokumentation er mest korrekt, tilvejebringes hurtigst og hvor udgifterne minimeres.

Dagen byder på gode værktøjer til sagsbehandlerens effektive brug af attester.

Kurset henvender sig til såvel nye som erfarne sagsbehandlere.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser, samt casebaserede plenumdiskussioner. Vibeke Manniche tager udgangspunkt i dagligdagen og krydrer med masser af spændende eksempler fra hverdagen. Hvis du har en sag, du gerne vil bruge til anonymiseret sparring, kan du sende den ind forud for kurset.

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 21/09-19
Lær mere om:
 • Den lægelige dokumentation
 • Aktuelle attester - hvilke bruges hvornår og hvordan undgås overflødige attester
 • Kravene til udfyldelse af attesten - herunder læsbarheden
 • Sagsbehandlerens sikring af at attesterne indeholder svar på stillede spørgsmål
 • Udvælgelse af rette attester
 • Brug af sundhed.dk og fordelene herved
 • Samarbejdet med lægerne og optimering af dette
 • Hvordan kommer man væk fra lægens advokatrolle
Mere Info
Program

Lægelig dokumentation - korrekt, billigst og hurtigst (Aarhus)


Den 06/11-2019
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1115
 • 1115 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og velkomst
 • Den lægelige dokumentation
  Aktuelle attester
 • Pause
 • Krav til attesterne
 • Udvælgelse af attester og sikring af korrekte svar
 • Frokost
 • Samarbejdet med lægen
 • Eftermiddagspause med kaffe og kage
 • Spørgsmål og debat
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun har særlig viden om socialmedicinske forhold, sygdom og forebyggelse samt stor erfaring med børns sundhed og velfærd. Hun har stort kendskab til sammenhængen mellem arbejdsmarkedstrivsel, sygdom og sygefravær - særligt i forbindelse med skånehensyn og indretning af arbejdslivet. I kraft af sin mangeårige erfaring som lægekonsulent har hun desuden indgående viden om bl.a. simulation og socialt bedrageri. </br>Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med børn og unges sundhed og trivsel. Hun skriver og underviser ofte om emner som børns søvn, børns kost samt udsatte børn og underretningspligten. Hun har ligeledes mange års erfaring med sundhed på ældreområdet. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række bøger og pjecer, herunder pjecen 'Søvn og ældre' og bøgerne 'Børns søvn - din lille sovetryne', 'Fedt nok - hjælp det overvægtige barn' 'Babytegn - En Håndbog' og "Alt om barnet".

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 21/09-19