Lægelig dokumentation - korrekt, billigst og hurtigst (København)
Kursus - 20/08-2019 i København

Lægelig dokumentation - korrekt, billigst og hurtigst (København)

Den lægelige dokumentation er nødvendig for en målrettet og effektiv sagsbehandling. Men alt for ofte trækkes sagerne i langdrag ved, at sagsbehandleren skal vente på dyre og ofte unødige attester. Til tider får sagsbehandleren slet ikke svar på de ønskede spørgsmål.

Samarbejdet med lægerne er et nøglepunkt, og dette samarbejde kan med forholdsvis lette tiltag bedres og optimeres ganske betydeligt.

Sagerne skal dokumenteres – men hverken over- eller underdokumenteres. Speciallægeerklæringer er kun meget sjældent overhovedet nødvendige, mens journalkopier meget ofte er tilstrækkelig og lægeligt mest korrekte dokumentation.

På seminaret gennemgås attesterne samt hvilke der skal bruges hvornår. Attesternes hierarki gennemgås, herunder kravene til attesterne, hvad sagsbehandlerne skal bede lægen om ved udfyldelse heraf og hvilke krav man kan stille til lægen i den forbindelse.

Brugen af sundhed.dk, hvor mange gratis journalkopier befinder sig, gennemgås også.

Alt sammen med det fokus at sikre borgerens retssikkerhed og sikre at den lægelige dokumentation er mest korrekt, tilvejebringes hurtigst og hvor udgifterne minimeres.

Dagen byder på gode værktøjer til sagsbehandlerens effektive brug af attester.

Kurset henvender sig til såvel nye som erfarne sagsbehandlere.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg og drøftelser, samt casebaserede plenumdiskussioner. Vibeke Manniche tager udgangspunkt i dagligdagen og krydrer med masser af spændende eksempler fra hverdagen. Hvis du har en sag, du gerne vil bruge til anonymiseret sparring, kan du sende den ind forud for kurset.

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

 

2995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
 • Den lægelige dokumentation
 • Aktuelle attester - hvilke bruges hvornår og hvordan undgås overflødige attester
 • Kravene til udfyldelse af attesten - herunder læsbarheden
 • Sagsbehandlerens sikring af at attesterne indeholder svar på stillede spørgsmål
 • Udvælgelse af rette attester
 • Brug af sundhed.dk og fordelene herved
 • Samarbejdet med lægerne og optimering af dette
 • Hvordan kommer man væk fra lægens advokatrolle
Mere Info
Program

Lægelig dokumentation - korrekt, billigst og hurtigst (København)


Den 20/08-2019
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1115
 • 1115 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og velkomst
 • Den lægelige dokumentation
  Aktuelle attester
 • Pause
 • Krav til attesterne
 • Udvælgelse af attester og sikring af korrekte svar
 • Frokost
 • Samarbejdet med lægen
 • Eftermiddagspause med kaffe og kage
 • Spørgsmål og debat
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

2995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)