Kursus - 30/01-2020 i København

Lægelig dokumentation - nye tider (København)

Sundhed.dk giver uanede muligheder for at få dokumenteret sagerne lægeligt korrekt og objektivt. Fra dag til dag. Netop nu ser vi en revolution på området og derved kan mange dyre og unødige attester helt undværes.

Den lægelige dokumentation er nødvendig for en målrettet og effektiv sagsbehandling. Men alt for ofte trækkes sagerne i langdrag, fordi sagsbehandleren skal vente på dyre og ofte unødige attester. Til tider får sagsbehandleren slet ikke svar på de ønskede spørgsmål. Sundhed.dk giver revolutionerende nye muligheder samtidig med, at dokumentationen styrkes.

Kom til en spændende dag, hvor du lærer om sundhed.dk's mange muligheder og hvordan sagerne kan dokumenteres hurtigere, mere lægeligt korrekt og gratis.

Sagerne skal dokumenteres – men hverken over- eller underdokumenteres. Det betyder også, at speciallægeerklæringer kun meget sjældent overhovedet er nødvendige, mens materiale fra ikke mindst sundhed.dk, men også via netforvaltning, ofte er tilstrækkeligt og lægeligt set mest korrekt.

På kurset får du indblik i sundhed.dk's mange revolutionerende muligheder og får desuden gennemgået attesterne - samt hvilke, der skal bruges hvornår. Attesternes hierarki gennemgås, herunder kravene til attesterne, hvad sagsbehandlerne skal bede lægen om ved udfyldelse heraf, og hvilke krav man kan stille til lægen i den forbindelse.

Alt sammen med det fokus at sikre borgerens retssikkerhed og, at den lægelige dokumentation er mest korrekt, tilvejebringes hurtigst med et minimum af udgifter.

Dagen byder på gode værktøjer til sagsbehandlerens effektive brug af sundhed.dk og attester.

Undervisningen varetages af den rutinerede og underholdende lægekonsulent Vibeke Manniche, som selv var med til at starte sundhed.dk og, om nogen, er pioner, når det gælder korrekt brug af sundhed.dk.

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, drøftelser samt casebaserede plenumdiskussioner. Vibeke Manniche tager udgangspunkt i dagligdagen og krydrer med masser af spændende eksempler fra hverdagen. 

OBS: Har du har en specifik sag, du gerne vil bruge til anonymiseret sparring, kan du sende den ind forud for kurset.

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

 

2995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
 • Den lægelige dokumentation
 • Hvordan du kommer godt fra start og undgår unødig ventetid
 • Korrekt og effektiv brug af Sundhed.dk
 • Hvordan du sikrer, at du at få svar på dine spørgsmål
 • Samarbejdet med lægen og optimering af dette
 • Hvordan du kommer væk fra lægens advokatrolle
Mere Info
Program

Lægelig dokumentation - nye tider (København)


Den 30/01-2020
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1115
 • 1115 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og velkomst
 • Den lægelige dokumentation
  Aktuelle attester
 • Formiddagspause
 • Krav til attesterne
 • Udvælgelse af attester og sikring af korrekte svar
 • Frokost
 • Samarbejdet med lægen
 • Eftermiddagspause med kaffe og sødt
 • Spørgsmål og debat
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

2995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)