Kursus - 26/08-2020 i Aarhus

Lægelige forhold ved socialt bedrageri (Aarhus)

Ved sager om socialt bedrageri er det ofte netop lægelige forhold som afslører, at tingene ikke stemmer overens. Få sparring til, hvordan du som kontrolmedarbejder med simple tiltag kan få belyst sagerne korrekt lægeligt og få dokumentation for om borgeren har oplyst korrekt eller om der er diskrepans i sagerne. 

For kontrolenheden er arbejdet med borgere, på f.eks. kontanthjælp og sygedagpenge, ofte udfordret af lægelige forhold. Kontrolenheden skal afklare, om de lægelige oplysninger stemmer overens eller, om der er diskrepans i sagerne. Måske er borgeren ligefrem uretmæssigt på fx sygedagpenge eller anden ydelse.

På kurset tager læge Vibeke Manniche fat på, hvordan du som kontrolmedarbejder med simple tiltag kan få belyst sagerne korrekt lægeligt. Derved får du også klokkeklar dokumentation for, om borgeren har oplyst korrekt eller, om der er diskrepans i sagerne. 

Ved sager om socialt bedrageri er det ofte netop lægelige forhold som afslører, at tingene ikke stemmer overens. Borgerens retssikkerhed kommer samtidig i fokus, når kontrolenheden formår at indhente den korrekte og virkelighedstro lægelige dokumentation. Godt samarbejde med lægerne belyses også.

På dagen berører Vibeke Manniche også i store træk, hvad befolkningen generelt fejler og formår at arbejde og leve med dagligt, ligesom hun giver nogle simple redskaber til, hvordan kontrolmedarbejderen kan skelne mellem alvorlig og mindre alvorlig sygdom.

Undervisningen tager udgangspunkt i faktuelle forhold, cases og diskussion. Du er meget velkommen til at medbringe anonymiserede sager på dagen.

Undervisningen varetages af den erfarne lægekonsulent, Vibeke Manniche, som takket være mange års træning har et godt øje for, hvornår sagerne ikke hænger sammen og bør lede til nærmere udredning.

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

 

2795,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
Lær mere om:
  • Lægelig dokumentation - korrekt og effektivt
  • Korrekt brug af sundhed.dk
  • Lægers rolle, ansvar og autorisation
  • Lægekonsulentens rolle og anvendelse
  • Hvad fejler befolkningen
  • Skelnen mellem alvorlig mindre alvorlig sygdom
  • Godt samarbejde med lægerne
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

2795,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
Joomla SEF URLs by Artio