Kursus - 03/06-2021 i Aarhus

LIVA Lederudvikling (Aarhus)

Tilmeld dig vores LIVA- lederudvikling, hvor du kommer til  kursus 5 forskellige dage, får adgang til lukket FB-gruppe for holdets kursister samt 3 timers personlig sparring med den erfarne leder og underviser Vibeke Manniche.

På vores LIVA-lederudvikling omhandler de enkelte dage grundlæggende ledelse, HR-jura, sygefravær, den svære samtale og forandringsledelse. 

Du starter på et lille hold (max 10) og dagene tager afsæt i dagens emne samt fast fælles sparring omkring den mindre øvelse, som man har arbejdet med i den mellemliggende periode.

I prisen indgår også medlemskab af en lukket FB-gruppe, hvor problemstillinger kan drøftes og spændende artikler/bogtitler deles. Derudover får alle kursister 3 timers personlig sparring med Vibeke Manniche på enten telefon eller zoom.

Vibeke Manniche har forestået vores leder-kurser i flere år. Udover at Vibeke er en spændende og nærværende underviser og coach, har hun også selv mange års ledelseserfaring samt ikke mindst beskæftiget sig med sygefravær i 25 år.

Tilmeld dig nu og vær sikker på en plads på næste hold. Vi har lige nu startrabat.

Se beskrivelserne af de enkelte dage nedenfor og tilmeld dig nederst.


D. 3 juni - Er du ny leder - intro
D. 16 juni - Leder - kend din HR-jura
D. 2 september - Nedsæt sygefraværet
D. 23 september - Den svære samtale
D. 14 oktober - Forandringsledelse

 


D. 3 juni - Er du ny leder - intro

Kom godt fra start som ny leder med personaleansvar. På dette kursus bliver du introduceret til ledelse, procesledelse og ledelse i praksis. Hvad er god ledelse, hvordan får du tingene til at ske og hvad er vigtigt for din nye lederrolle. Vi kommer rundt om emner som ledelse med et formål, skiftet fra medarbejder til leder, kommunikation, teamdynamikker og du bliver klædt på med de vigtigste værktøjer til at være en god leder.

Hvordan går du fra at være medarbejder til leder – måske endda for de samme medarbejdere, som du har været kollega med tidligere? Hvad er din arbejdsplads, opgaverne og betingelserne? Hvad er en god arbejdsplads og hvad er en god leder på din arbejdsplads?

Som ny leder er der meget at tage stilling til. Der er stor travlhed med at løse opgaverne. Hvordan får du tid og plads til din ledelse? Hvordan bruger du din nærmeste leder? Hvor er din enhed i dag og hvor vil I være? Hvad er god ledelse for dig og hvordan du vil få dine medarbejdere med? Hvordan vil du kommunikere, arbejde med feedback? Hvordan vil du arbejde med god trivsel og motivation på arbejdspladsen? 

På kurset lægger vi sammen en plan for alt dette, som du efterfølgende kan arbejde videre med hjemme.

Kurset henvender sig til alle nye ledere med personaleansvar, som ikke tidligere har gennemgået lederuddannelse. Kurset forløber som en blanding af teori og cases, med udgangspunkt i deltagernes egne situationer og udfordringer.

 


D. 16 juni - Leder - kend din HR-jura

På dette kursus får du grundlæggende indsigt i ledelsesret og ledelsespligt. Du bliver klædt på med HR-jura, så du kan udøve ledelse af høj kvalitet. Du bliver introduceret til den HR-jura, du som leder skal kende til – de vigtigste regler for ansættelse, rettigheder og pligter, sygefravær, ændringer af ansættelsesvilkår samt for advarsler og opsigelse.

For, at du med personaleansvar i dagligdagen kan varetage din lederrolle, er det vigtigt, at du har et kendskab til ansættelsesforhold, udviklingssamtaler, sygesamtaler, lønforhandling, tavshedspligt m.v. Også selv om du har en HR-funktion tilknyttet med specialister i løn og ansættelsesforhold, som du kan søge råd hos. 

Hvordan er den gode samarbejdsproces i dagligdagen, som gør medarbejderen bedre og tager hånd om vanskeligheder, inden de bliver til problemer? Hvordan skal du håndtere en medarbejder, der ikke performer eller har meget fravær? Hvornår skal du give en advarsel? Hvilke forhold skal tages i betragtning ved opsigelser? Hvilke regler gælder, hvis en medarbejder bliver syg under ferie?  Er det spørgsmål, du kan svare på uden videre? Eller er du lidt usikker på, hvordan sådanne situationer håndteres korrekt? Så er dette det helt rette kursus for dig.

Manglende viden på det HR-juridiske område kan blive kimen til problemer for både dig og medarbejderne. Dette kursus sætter dig i stand til at navigere i det HR-juridiske felt i dagligdagen som leder.

Kurset henvender sig til alle ledere med personaleansvar og forløber som en blanding af teori, cases og øvelser og du får som deltager en praktisk værktøjskasse og gode råd med hjem. 

 


D. 2 september - Nedsæt sygefraværet

Højt sygefravær er normalt et udtryk for, at organisationen ikke fungerer hensigtsmæssigt. Flere emner kan være i spil - fra kultur, ledelse, overbelastning, manglende kompetencer, opgaverne eller teamet.

Sygefravær kan stort set altid nedsættes med ret enkle tiltag. Nogle tiltag har en umiddelbar effekt og andre tager tid af få på plads.

Kom til en spændende dag og få lægens bud på, hvad I kan gøre for at nedbringe fraværet og øge arbejdsglæden. Vibeke Manniche har beskæftiget sig med sygefravær i mange år – og kender de daglige udfordringer til bunds.

Højt sygefravær belaster ikke alene arbejdspladsen, borgerne/kunderne der serviceres, men også de enkelte ansatte. Højt sygefravær belaster nemlig i stor grad dem der er tilbage på arbejdspladsen og skal løbe hurtigere. Hvis medarbejdere er sygemeldte med stress, bliver kollegaerne ofte stressede. Det samme gælder for pjæk.

Højt sygefravær i en organisation er ofte et symptom på, at organisationen ikke er i en god balance. En klar plan med klare mål er en del af løsningen. En plan som ledelsen skal støtte op om og medarbejderen involveres i fra start.

Mange sygemeldinger kan helt undgås ved hjælp af en række simple justeringer i hverdagen. Det kræver normalt nærværende ledelse og opfølgning. Konkrete anbefalinger gives, og hver især bidrager de til mindre sygefravær. Ligesom pjæk også kan minimeres.

På kurset kommer Vibeke Manniche også ind på, hvordan samarbejdet med jobcentret kan styrkes, samt hvordan mulighedserklæringer fra egen læge kan være brugbare, når sygemeldte skal hurtigt tilbage.

Når man taler om sygefravær, er det vigtigt at sætte det op mod, hvad vi egentlig fejler. Hvad er det, som de fleste af os slås med af skavanker og som tiltager med alderen? Og hvordan tilpasser vi vores arbejdsliv hertil bedst muligt?

Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med sygefravær og kommer med såvel chefens som lægens bud på, hvordan arbejdspladsen tilpasses, så unødvendige sygemeldinger kan undgås og sygemeldinger forkortes. Til gavn for den enkelte medarbejder, kollegaerne og arbejdspladsen. En win-win for alle.

 


D. 23 september - Den svære samtale

Svære samtaler bliver ofte udskudt eller giver anledning til søvnløse nætter. Med god forberedelse og særlige fif kan den svære samtale vendes til en ofte befriende samtale. En samtale hvor man får tingene sat på plads og ikke mindst sat en fremadrettet kurs.

Den svære samtale kan handle om alt fra en medarbejder som rammes af alvorlig sygdom, en borger/kunde som klager eller noget helt tredje. Det der synes svært for den ene synes let for en anden – og omvendt. Dog har alle samtaler, som de af en eller anden grund synes er særlige svære og udfordrende. At man tidvist frygter svære samtaler kan skyldes, at man er konfliktsky, bange for at blive følelsesmæssigt påvirket, rødme, sitre, blive vred eller måske græde.

Svære samtaler kan blive lettere – og måske ligefrem befriende – hvis de planlægges korrekt. Ved at sikre rette rammer, afklaring af mødets indhold og ikke mindst være forberedt gøres den langt lettere og mere overskuelig. For alle mødets parter. Ikke kun dig som har indkaldt til mødet.

Selv om du fra starten måske ikke er vild efter de svære samtaler, kan svære samtaler læres og gøres lettere.

Læge Vibeke Manniche giver gode råd om den svære samtale og hvordan den kan gøres til den befriende samtale. Hun giver dig redskaber til at planlægge og gennemfører selv meget svære samtaler på en måde, så de bliver langt lettere og overkommelige.

 


D. 14 oktober - Forandringsledelse

Lær at lede medarbejderne i en dagligdag, hvor pejlemærkerne er i konstant bevægelse. På dette kursus bliver du introduceret til forandringsledelse. Du får indsigt i, hvordan du kommer på forkant og på en positiv måde kan arbejde med nye processer og systemer, nye krav og undgå at overbelaste medarbejdere.

I mange organisationer handler forandring om at forbedre, optimere og skabe grundlag for ny vækst. Men i den evige stræben efter forandring er der risiko for at glemme, at forandring ikke kun handler om at opstille nye strategier og retningslinjer.

Forandring handler om at få alle til at forstå, hvorfor de skal handle anderledes. Alle skal kunne se meningen med og nødvendigheden af forandringen. De skal se, hvad de selv får ud af det, og hvor det fører hen.

Der stilles nye krav til medarbejderne – og ikke mindst dig som leder, når du skal have succes i rollen. Ledelse skal i dag udføres i et 360-graders perspektiv og med ejerskab til forandringerne i organisationen. Du skal med andre ord kunne være mere nærværende og empatisk end nogensinde før.

Kurset henvender sig til alle ledere med personaleansvar, som har brug for værktøjer til at lede medarbejdere i en travl hverdag med mange forandringer. Kurset forløber som en blanding af teori og cases, med udgangspunkt i deltagernes egne situationer og udfordringer.

 

16975,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 19975,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 11/05-21
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge og Ph.d. Herudover er hun direktør i LIVA Group og har mange års erfaring som leder. Vibeke er en populær og engageret underviser, ligesom hun har helt unikt kendskab og indsigt i sygefravær.

16975,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 19975,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 11/05-21
Joomla SEF URLs by Artio