Mænd i sundhedssystemet - hjælp manden til at hjælpe sig selv (København)
Kursus - 30/05-2018 i København

Mænd i sundhedssystemet - hjælp manden til at hjælpe sig selv (København)

Ved du, hvad der skal til for at komme igennem til mænd, som har svært ved at tage imod sundhedstilbud og tilbud om rehabilitering? Kom til en spændende dag og hør hvordan du får mænd til at tage vare på sig selv og eget helbred, når sygdom og livskrise rammer.

Har du også stået overfor en mandelig borger med skrantende helbred, som har haft svært ved at takke ja til tilbud om rehabilitering, til at værne om sit helbred og tage i mod hjælp i det hele taget?

Dette kursus er specielt tiltænkt dig, som arbejder med mænd, der lider under dårligt helbred, social udsathed, ensomhed eller lignende. Hvad er det for mekanismer, der gør at mange mænd ikke takker ja til vores velmenende sundhedstilbud og hvad skal du være opmærksom på, når du kommunikerer med de udsatte mænd?

Kan man hjælpe nogen, der ikke vil hjælpes?

Rigtig mange mænd foretrækker at isolere sig, fremfor at søge hjælp, når sygdom og livskrise rammer. De går mindre til læge og psykolog og takker oftere nej til sundhedstilbud. Mange mænd, ikke mindst de ældre, står derfor alene, når livet bliver svært og det er bekymrende – især set i lyset af den stigende selvmordsrisiko hos mændene.

På dagen sætter vi særligt fokus på mænds udfordringer over livets forskellige faser, mænds adfærd, handlings- og mestringsstrategier - og ikke mindst på mændenes socialt betingede adfærd. Der gives undervejs konkrete redskaber til, hvordan du kan mobilisere mænds handlekraft til at vælge mere hensigtsmæssige løsninger.

Vi dykker særligt ned i kommunikationen med den udsatte mand – der er nemlig stor forskel på, hvordan mænd og kvinder tænker og reagerer på vores velmenende tilbud.

Derfor skal der også være forskel i den måde, vi henvender os til dem på.

For mænd har potentialet for både at gøre brug af handlingsmæssige og følelsesmæssige strategier, når de rammes af sygdom, arbejdsløshed, ensomhed og andre livskriser. For at aktivere det potentiale er det dog vigtigt, at man forstår at møde manden på den rigtige måde og tage udgangspunkt i mandens egen 'fortælling' og kompetencer.

Kurset tager udgangspunkt i den nyeste forskning på området samt eksempler fra den praktiske hverdag. Alt sammen med fokus på de praktiske redskaber, som kan bruges i arbejdet med mændene – her og nu.

 

2295,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2895,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 28/04-18
Lær mere om:
 • Mænds livsstil, sygelighed, dødelighed og risiko for social udsathed
 • Redskaber til at forbedre mænds sundhedsadfærd og følge medicinsk behandling
 • Redskaber til at tage i mod hjælp og opsøge rettidig lægehjælp
 • Mænds adfærd og handlemåde i.f.m. livskriser
 • Mænds kriterier for at tale om og indgå i sammenhænge, der handler om følelser
 • Betydningen af mænds sociale baggrund og alder for deres valg af mestringsstrategier
 • Hvordan brugen af 'fortællinger' og nye rollemodeller kan mobilisere manden til at foretage de 'hensigtsmæssige' valg
 • Strategier til at få mænd til at søge hjælp
 • Dos and don'ts i kommunikationen med den udsatte mand
 • Konkrete handlemuligheder - sådan kommer I i gang
Mere Info
 • 30/05-2018
 • 9:00 - 15:30
 • LIVA Kursuscenter
 • Fuld forplejning
 • Alment praktiserende læger, Ansatte i ældreplejen, Apotekassistenter, Apotekere, Ergoterapeuter, Familievejledere, Farmaceuter, Forebyggelseskonsulenter, Frivillighedskoordinatorer, Hjemmeplejere, Jobcenteransatte, Sagsbehandlere, Socialrådgivere, Sosu-assistenter/hjælpere, Sygeplejersker, Udgående sygeplejersker, Visitatorer
 • Det sociale område Sundhed Ældre
Om underviseren

Hans-Jørgen Knudsen Projektleder

Hans-Jørgen Knudsen har sammen med Aalborg Universitet etableret Center for Køn og Sundhed, der forsker i sundhedsadfærd. Han underviser i mænds sundhedsadfærd, som ofte præges af tilbagetrækning og umiddelbar bagatellisering med alvorlige helbredsmæssige konsekvenser til følge. Hans-Jørgen Knudsen er en inspirerende formidler med stor viden om et meget relevant og i mange år temmelig overset problemfelt - hvordan mænd i større grad får passet på deres helbred, og hvorledes professionelle i behandlersystemet bliver bedre til at udforme sundhedstilbud og formidlingen heraf med henblik på at nå ud til flest mulige mænd.

2295,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2895,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 28/04-18