Michael Gøtze Professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet

Det juridiske fakultet, Københavns Universitet, medlem af Udvalget om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, som i 2015 afgav betænkning nr. 1553.

Michael er professor i forvaltningsret, og han arbejder med forskning om mødet mellem borgere og myndigheder set i et juridisk perspektiv.

Michael forsker blandt andet i:

  • Undersøgelses- og granskningskommissioner.
  • Retlige rammer for embedsmandsapparat bl.a. lydighedspligt. 
  • Offentlighedslov, whistleblowerlov og ytringsfrihed. 
  • Digitaliseringsklar lovgivning. 
  • Ombudsmandskontrol og andre kontrolformer.

Michael  - Gøtze
Joomla SEF URLs by Artio