Mogens Bjørn Nielsen Geolog

Mogens Bjørn Nielsen er geolog med speciale i hydrologi og bifag i humangeografi, og har  i mere end 30 år arbejdet med vand for amter, kommune, stat og rådgivere - både i Danmark og i udlandet. 

Siden 1981 har Mogens arbejdet med forebyggelse af oversvømmelser, og senere har han taget del i restaureringen af Brede Å og Skjern Å-naturprojekterne. Hermed har han været med til at sætte ådalenes betydning for forebyggelse af oversvømmelse på EU's miljødagsorden. 

De seneste syv år har Mogens haft det daglige ansvar for Aarhus Kommunes myndighedsopgaver indenfor spildevand, vandforsyning, vandløb, natur og kystbeskyttelse. Han har bl.a. arbejdet med Egå Engsø, som under et skybrud i august 2012, viste sit værd som klimatilpasningsanlæg. Desuden har han ansvaret for udviklingen og den kommende drift af en ny sluse med tilhørende pumper i Aarhus Å til forbedring af sikkerheden mod oversvømmelse af midtbyen. 

Mogens Bjørn - Nielsen
Joomla SEF URLs by Artio