Morten Ruben Brage Advokat

Morten Ruben Brage rådgiver offentlige myndigheder, private erhvervsvirksomheder og tekniske rådgivere i alle aspekter om entreprise og udbud. Derudover rådgiver Morten om miljøretlige spørgsmål, herunder om generelle rådighedsbegrænsninger, planlovgivning, VVM og ekspropriation. Morten har ført en række retssager om miljøretlige spørgsmål. Morten har betydelig proceserfaring og har ført sager for landsretten, Sø- og Handelsretten, Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt Klagenævnet for Udbud. I 2015 var Morten konstitueret landsdommer ved Østre Landsret. I perioden 2011-2015 var Morten ekstern lektor i fast ejendom (miljøret) ved Københavns Universitet samt medredaktør af tidsskriftet Miljøretlige Afgørelser og Domme (MAD).
Joomla SEF URLs by Artio