Kursus - 05/12-2019 i Aarhus

Netchikane - sådan håndteres det (Aarhus)

Flere og flere ansatte oplever at blive svinet til og hængt ud på nettet af utilfredse borgere og patienter. Det går f.eks. ud over sagsbehandlere, pædagoger og plejepersonale. Det har store konsekvenser for både den enkelte og arbejdspladsen.

Kom til et kursus, hvor vi sætter fokus på, hvad man gør for at undgå netchikane, men lige så meget hvad man gør, når chikanen er en realitet.

Det er arbejdsgiverens ansvar at beskytte medarbejderne mod chikane, også uden for arbejdstiden. Men ofte kører sagerne helt af sporet, før der gribes ind - i håbet om, at stormen driver over. Men det gør den desværre ofte først efter at have efterladt sig en del skader.

"Netchikane er et overraskende overset felt. Det er så vigtigt, at man som leder eller ansat er klar over, at man har masser af muligheder for at tage genmæle, når man bliver udsat for chikane på nettet. Gør man ikke brug af disse, kan det have meget alvorlige konsekvenser - både for arbejdspladsen som hele og ikke mindst for det menneske, hadet er rettet i mod." - Underviser Vibeke Manniche om netchikane

Kom til en øjenåbnende kursusdag, hvor du får redskaber til at komme nethad til livs. På dagen fremlægges bl.a. en handleplan til arbejdspladsen, så I kan få en plan for, hvordan nethad skal håndteres. Presseetiske regler bliver også gennemgået, herunder ens ret til genmæle samt muligheder, hvis man føler sig krænket af netchikane. På kurset får du også en handleplan for, hvordan f.eks. artikler på nettet med forkerte oplysninger kan blive fjernet.

Underviser Vibeke Manniche (læge, ph.d.) har mange års erfaringer som en offentlig person og har ofte måtte kæmpe mod nethad. Hør om hendes egen indsigt og erfaringer, så du er godt rustet til at tage kampen op mod nethad og ikke mindst redskaber til at håndtere chikanen.

Dagen består af en vekslen mellem teori, gruppedrøftelser og lærerige cases - du er desuden meget velkommen til at medbringe eksempler fra din egen hverdag til diskussion i undervisningen.

Husk,  vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt os på tlf. 31 10 70 70 eller på e-mail kontakt@livakurser.dk og hør nærmere om muligheder og priser.

2995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
  • Netchikane - årsager og omfang
  • Handleplan ved netchikane - fra A-Å
  • Ledelsens ansvar og handling
  • Genmæle og presseetiske regler
  • Retningslinjer for arbejdspladsen
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge og ph.d. i socialmedicin. Hun har stor indsigt i sundhed hos børn såvel som voksne og ældre, somatisk sygdom, kostens og søvnens rolle, forebyggelse m.m. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række publikationer om sundhed hos børn og voksne og underviser ofte i emner inden for sundhed og samfund på både kurser og konferencer.

2995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)