Kursus - 03/12-2019 i Aarhus

Omsorgssvigt, vold og underretning (Aarhus)

Omsorgssvigt og vold i hjemmet er hverdagskost for alt for mange danske børn. Læge Vibeke Manniche underviser i, hvordan man bedst forholder sig til den svære, men vigtige underretningspligt. 

Nye undersøgelser viser, at tæt på hvert sjette barn i løbet af det seneste år har været udsat for eller overværet fysisk vold i hjemmet, mens omkring hvert 12. barn har oplevet psykisk vold. Samtidig har en undersøgelse fra Ankestyrelsen tidligere vist, at kun 3 ud af 10 underretninger kommer fra dagpasningerne.

Rigtig mange omsorgspersoner har oplevet tvivl omkring et barns ve og vel, men undladt at underrette. Nogle håbede måske, at andre ville tage affære. Nogle frygtede måske at spolere forældresamarbejdet og andre håbede, at de ganske enkelt tog fejl.

Langt de fleste af os kan gøre det en tand bedre

Det er afgørende, at personale i dagpasningen kender deres skærpede underretningspligt og ikke mindst tør at reagere, når et barn lider overlast. Det er samtidig vigtigt at kende til symptomerne på f.eks. vold, seksuelle krænkelser o.s.v. Får man kendskab til, at et barn udsættes for vold SKAL man i dag underrette de sociale myndigheder.

Sidst, men ikke mindst, skal personalet i stigende grad være opmærksom på den stigende tendens til, at enkeltpersoner mange år senere gøres ansvarlige for manglende underretninger. Vi ser netop nu et stigende antal tidligere omsorgssvigtede børn lægge sag an mod ikke alene kommunerne, men også enkeltpersoner.

Læge Vibeke Manniche var lægelig ekspert da Barnets Reform blev til og er dagens engagerede underviser. Dagen byder på teori, eksempler fra hverdagen og praktiske øvelser.


Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

2995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
 • Vold og tegn herpå
 • Seksuelle overgreb og tegn herpå
 • Underretningspligten og dens regler
 • Det personlige ansvar og erstatningsansvar
 • God praksis i dagpasningen
 • Samarbejdet med forældrene
 • Samarbejdet med andre professionelle
Mere Info
 • 03/12-2019
 • 9:00-15:00
 • LIVA Lighthouse
 • Fuld forplejning
 • Børnehaveklasseledere, Børnehavepædagoger, Dagplejepædagoger, Dagplejere, Forebyggelseskonsulenter, Institutionsledere, Klubledere, Konsultationssygeplejersker, Lærere, Pædagoger, Pædagogiske assistenter, Pædagogiske ledere, Sagsbehandlere, Skoletandlæger, Sundhedsplejersker, Sygeplejersker, Tandlæger
 • Børn & Unge Det sociale område Forvaltning
Program

Omsorgssvigt, vold og underretning (Aarhus)


Den 03/12-2019
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og præsentation
 • Tegn på, at et barn har været udsat for vold og eller seksuelt overgreb
 • Formiddagspause
 • Underretningspligten og dens regler
 • Frokost
 • God praksis i dagpasningen / Samarbejde med forældrene og andre professionelle
 • Eftermiddagspause med kaffe og sødt
 • Samarbejde med forældrene og andre professionelle - fortsat
 • Spørgsmål, diskussion og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, ph.d. og har stor indsigt i børns trivsel og sundhed, forældresamarbejde, udsatte børn og underretningspligt. Hun har i denne forbindelse bl.a. siddet som ekspert i 'Barnets Reform'.Vibeke Manniche underviser ofte i disse emner på både kurser og konferencer og er desuden forfatter til en række bøger og pjecer om børns sundhed.

2995,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)