Omsorgssvigt, vold og underretning (København)
Kursus - 20/05-2019 i København

Omsorgssvigt, vold og underretning (København)

Omsorgssvigt og vold i hjemmet er hverdagskost for alt for mange danske børn. Læge Vibeke Manniche underviser i, hvordan man bedst forholder sig til den svære, men vigtige underretningspligt. 

Nye undersøgelser viser, at tæt på hvert sjette barn i løbet af det seneste år har været udsat for eller overværet fysisk vold i hjemmet, mens omkring hvert 12. barn har oplevet psykisk vold. Samtidig har en undersøgelse fra Ankestyrelsen tidligere vist, at kun 3 ud af 10 underretninger kommer fra dagpasningerne.

Rigtig mange omsorgspersoner har oplevet tvivl omkring et barns ve og vel, men undladt at underrette. Nogle håbede måske, at andre ville tage affære. Nogle frygtede måske at spolere forældresamarbejdet og andre håbede, at de ganske enkelt tog fejl.

Langt de fleste af os kan gøre det en tand bedre

Det er afgørende, at personale i dagpasningen kender deres skærpede underretningspligt og ikke mindst tør at reagere, når et barn lider overlast. Det er samtidig vigtigt at kende til symptomerne på f.eks. vold, seksuelle krænkelser o.s.v. Får man kendskab til, at et barn udsættes for vold SKAL man i dag underrette de sociale myndigheder.

Sidst, men ikke mindst, skal personalet i stigende grad være opmærksom på den stigende tendens til, at enkeltpersoner mange år senere gøres ansvarlige for manglende underretninger. Vi ser netop nu et stigende antal tidligere omsorgssvigtede børn lægge sag an mod ikke alene kommunerne, men også enkeltpersoner.

Læge Vibeke Manniche var lægelig ekspert da Barnets Reform blev til og er dagens engagerede underviser. Dagen byder på teori, eksempler fra hverdagen og praktiske øvelser.  

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 27/04-19
Lær mere om:
 • Vold og tegn herpå
 • Seksuelle overgreb og tegn herpå
 • Underretningspligten og dens regler
 • Det personlige ansvar og erstatningsansvar
 • God praksis i dagpasningen
 • Samarbejdet med forældrene
 • Samarbejdet med andre professionelle
Mere Info
 • 20/05-2019
 • 9:00 - 15:00
 • LIVA Kursuscenter
 • Fuld forplejning
 • Børnehaveklasseledere, Børnehavepædagoger, Dagplejepædagoger, Dagplejere, Forebyggelseskonsulenter, Institutionsledere, Klubledere, Lærere, Pædagoger, Pædagogiske assistenter, Pædagogiske ledere, Sagsbehandlere, Skoletandlæger, Sundhedsplejersker, Sygeplejersker, Tandlæger
 • Børn & Unge Det sociale område
Program

Omsorgssvigt, vold og underretning (København)


Den 20/05-2019
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og præsentation
 • Tegn på, at et barn har været udsat for vold og eller seksuelt overgreb
 • Pause
 • Underretningspligten og dens regler
 • Frokost
 • God praksis i dagpasningen / Samarbejde med forældrene og andre professionelle
 • Eftermiddagspause
 • Samarbejde med forældrene og andre professionelle - fortsat
 • Spørgsmål, diskussion og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun har særlig viden om socialmedicinske forhold, sygdom og forebyggelse samt stor erfaring med børns sundhed og velfærd. Hun har stort kendskab til sammenhængen mellem arbejdsmarkedstrivsel, sygdom og sygefravær - særligt i forbindelse med skånehensyn og indretning af arbejdslivet. I kraft af sin mangeårige erfaring som lægekonsulent har hun desuden indgående viden om bl.a. simulation og socialt bedrageri. Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med børn og unges sundhed og trivsel. Hun skriver og underviser ofte om emner som børns søvn, børns kost samt udsatte børn og underretningspligten. Hun har ligeledes mange års erfaring med sundhed på ældreområdet. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række bøger og pjecer, herunder pjecen 'Søvn og ældre' og bøgerne 'Børns søvn - din lille sovetryne', 'Fedt nok - hjælp det overvægtige barn' 'Babytegn - En Håndbog' og "Alt om barnet".

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 27/04-19