Kursus - 14/11-2019 i København

Overdrivelse og simulation (København)

Dette kursus er til dig, som ønsker redskaber til at vurdere mulig simulation og overdrivelse i sagsbehandlingen, fx i kommuner eller forsikringsselskaber. 

Mennesker kan i pressede situationer være tilbøjelige til at overdrive symptomer eller måske ligefrem opfinde symptomer for at få økonomisk kompensation, opnå særlige goder, hjælpemidler eller undgå straf. Simulering koster samfundet, kommunerne, forsikringsselskaber og andre reelt berettigede rigtig mange penge.

Andre menneskers tanker, følelser, smerter eller psykiske symptomer kan ikke umiddelbart måles. Dette skaber rum for mulig overdrivelse eller simulation. I det daglige arbejde er vi heldigvis vant til at kunne stole på andre, og sådan foretrækker vi almindeligvis også at møde medmennesket.  Måske netop derfor er simulering, også kaldet ”malingering”, omgivet af stor tabuisering, trods det er et hyppigt forekommende, velkendt og velbeskrevet fænomen.

Der findes letgenkendelige tegn på simulering fx dramatisering af symptomerne. Imidlertid har mange som simulerer ofte forsøgt at sætte sig ind i symptomerne og forberedt sin historie. Reelt kender den som simulerer dog sjældent de rigtige symptomer til bunds og falder derfor hurtigt igennem, når undersøgeren er opmærksom og er sig sin spørgeteknik bevidst.

Ved at sørge for at sagen dokumenteres korrekt lægeligt og objektivt, kan du markant mindske risikoen for at træffe forkerte beslutninger på baggrund af simulering. -Men også mindske risikoen for uberettiget at mistænke nogen.

Kom til et spændende kursus med psykiater Lars Søndergård og læge Vibeke Manniche, og bliv klogere på emnet og få hjælp til at gennemskue, når du møder overdrivelse og simulation i dit arbejde. Begge kender til simulering teoretisk som praktisk fra hhv. retsvæsenet, nyeste forskning samt fx jobcentre og forsikringsbranchen.

2895,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3495,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 24/08-19
Lær mere om:
  • Simulation - efterligning af symptomer
  • Dramatisering - overdrivelse af symptomer
  • Øvelse - hvad sker der, når en person forsøger at simulere?
  • Forekomst af simulation og aggravering
  • Sådan får du mistanke om simulering
  • Samtaletekniske strategier til at afdække usande oplysninger
  • Passer pengene? - sådan sikrer du god og nødvendig lægelig dokumentation
  • Hvordan fx sundhed.dk bruges effektivt, hurtigt og gratis
  • De mest almindelige psykiatriske sygdomme i.f.t. til simulation
  • Hvordan italesættes simulation professionelt og empatisk?
Mere Info
Om underviserne

Lars Søndergaard Speciallæge i psykiatri, ph.d.

Som speciallæge i psykiatri har Lars Søndergaard bl.a. arbejdet som overlæge og klinikchef på psykiatriske centre i Region Hovedstaden, Region Skåne og Region Sjælland.Lars har herudover en stor og bredt funderet teoretisk viden og klinisk psykiatrisk erfaring, som bl.a. stammer fra otte års ansættelse ved Justitsministeriets Retspsykiatriske Klinik. Her har han bl.a. udført mentalundersøgelser af personer sigtet for kriminalitet og har siden fortsat dette arbejde i andre dele af landet.I 2007 erhvervede han en Ph.d. grad ved Københavns Universitet med en afhandling om antidepressiv/stemningsstabiliserende medicin og risiko for selvmord. Desuden er Lars kendt som en engageret underviser fra sin ansættelse som klinisk lektor ved Københavns Universitet, ved Speciallægeuddannelsen, Politiskolen, Farmaceutisk Universitet og talrige andre sammenhænge.

Vibeke Manniche Læge, ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

2895,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3495,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 24/08-19