Kursus - 27/08-2020 i Aarhus

Præsters skærpede underretningspligt (Aarhus)

Hvad gør du, hvis du som præst får kendskab til overgreb mod et barn? Manglende underretning kan have enorme konsekvenser for barnet - og kan i kraft af de skærpede retningslinier føre til fængselsstraf for de involverede fagpersoner. Dette kursus giver dig sparring til at håndtere den svære underretningspligt og hjælpe barnet til en bedre fremtid.

Ryk direkte i fængsel. Så galt kan det gå, hvis du underlader at underrette ved omsorgssvigt af børn.

Præster har skærpet underretningspligt, når de møder børn, der udsættes for vanrøgt. På trods af dette er det uhyre få præster, som i deres virke, har underrettet de sociale myndigheder. Underretningspligten er såvel personlig som ansvarspådragende. Det nu er blevet indskærpet, at man risikerer at få op til 4 måneders fængsel for at undlade at underrette. En dom, som kan fældes mange år efter skaden er sket, og når barnet f.eks. er blevet voksent. Vi ser netop nu et stigende antal tidligere omsorgssvigtede børn lægge sag an mod ikke alene kommunerne, men også enkeltpersoner.

Dette kursus er udviklet specielt til at give dig som præst, den rette viden og vejledning til at løfte den tunge opgave det er, at overholde underretningspligten. Som præst er du i stand til at møde barnet i et rum, der er præget af tryghed og fortrolighed - derfor har du helt særlige forudsætninger for at kunne opdage tegn på overgreb og yde barnet støtte og hjælp. 

På dagen får du bl.a. vejledning til, hvordan en underretning foregår, hvilke konsekvenser den har, eller bør have, samt hvordan du selv yder den bedst mulige indsats.

Få afklaring og sparring til at løfte opgaven

Rigtig mange præster har oplevet tvivl omkring et barns ve og vel, men undladt at underrette. Nogle håbede måske, at andre ville tage affære. Nogle frygtede måske at spolere forældresamarbejdet og andre håbede, at de ganske enkelt tog fejl. Sidst men ikke mindst har mange kvaler i.f.t. de etiske forhold omkring sjælesorgssamtaler og indholdet heraf.

Det er afgørende, at præster kender deres skærpede underretningspligt og ikke mindst tør at reagere, når et barn lider overlast. Det er samtidig vigtigt at kende til symptomerne på f.eks. vold, seksuelle krænkelser o.s.v.

Får man kendskab til, at et barn udsættes for vold SKAL man i dag underrette de sociale myndigheder, manglende reaktion kan som sagt straffes med fængsel.

Læge Vibeke Manniche var lægelig ekspert da Barnets Reform blev til og er dagens engagerede og vidende underviser. Dagen byder på teori, eksempler fra hverdagen og praktiske øvelser.  Alt sammen udelukkende med afsæt i præstens hverdag. 

Bemærk, at antallet af pladser på holdet er begrænset. Dagen er desuden underlagt et rum af fortrolighed og tavshedspligt for at sikre tid og rum til at udveksle erfaringer og problemstillinger samt be- eller afkræfte egne forestillinger om, hvad det er, underretninger er og gør. 

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

2795,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
Lær mere om:
 • De nye retningslinier - det betyder det for dig som fagperson
 • Vold og seksuelle overgreb - tegn herpå 
 • Underretningspligten og dens regler
 • Det personlige ansvar og erstatningsansvar
 • Hvordan underretningen foregår og hvilke konsekvenser, den bør have
 • Hvordan du laver en underretning og hvad du skal være opmærksom på
 • Etik, moral og udfordringen ved sjælesorgssamtaler
 • Punktering af myter om det fantaserende barn
 • Samarbejdet med andre professionelle og forældrene      
Mere Info
Program

Præsters skærpede underretningspligt (Aarhus)


Den 27/08-2020
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 0945
 • 0945 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1100
 • 1100 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og velkomst
 • Den skærpede underretningspligt - de nye retningslinier
 • Tegn på, at et barn har været udsat for vold og eller seksuelt overgreb
 • Formiddagspause
 • Tegn på, at et barn har været udsat for vold og eller seksuelt overgreb (fortsat)
 • Underretningens regler og process - hvordan skriver du en underretning og hvilke konsekvenser bør underretningen få?
 • Frokost
 • Etik, moral og udfordringen ved sjælesorgssamtaler
 • Eftermiddagspause
 • Samarbejdet med forældrene og andre professionelle
 • Afrunding, spørgsmål og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, ph.d. og har stor indsigt i børns trivsel og sundhed. Hun var lægelig ekspert da Barnets Reform blev til og har stor indsigt i arbejdet med udsatte børn og familier, forældresamarbejde - og ikke mindst underretningspligten og dens regler. Vibeke Manniche er forfatter til en række bøger og pjecer om børns sundhed og er en både efterspurgt og engageret underviser.

2795,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
Joomla SEF URLs by Artio