Kursus - 05/03-2020 i Aarhus

Præsters skærpede underretningspligt (Aarhus)

Hvad gør du, hvis du som præst får kendskab til overgreb mod et barn? Vender du det blinde øje til? Eller lever du op til din underretningspligt? Kom til et højaktuelt kursus med læge Vibeke Manniche om den svære underretningspligt og hør, hvordan du kan hjælpe barnet til en bedre fremtid.

Nye undersøgelser viser, at tæt på hvert sjette barn i løbet af det seneste år har været udsat for, eller overværet, fysisk vold i hjemmet, mens omkring hvert 12. barn har oplevet psykisk vold.

Præster har skærpet underretningspligt, når de møder børn, der udsættes for vanrøgt. På trods af dette er det uhyre få præster, som i deres virke, har underrettet de sociale myndigheder. 
Underretningspligten er såvel personlig som ansvarspådragende.

Dette kursus er udviklet specielt til at give dig som præst, den rette viden og vejledning til at løfte den tunge opgave det er, at overholde underretningspligten. Som præst er du i stand til at møde barnet i et rum, der er præget af tryghed og fortrolighed - derfor har du helt særlige forudsætninger for at kunne opdage tegn på overgreb og yde barnet støtte og hjælp. 

På dagen får du bl.a. vejledning til, hvordan en underretning foregår, hvilke konsekvenser den har, eller bør have, samt hvordan du selv yder den bedst mulige indsats.

Få afklaring og sparring til at løfte opgaven

Rigtig mange præster har oplevet tvivl omkring et barns ve og vel, men undladt at underrette. Nogle håbede måske, at andre ville tage affære. Nogle frygtede måske at spolere forældresamarbejdet og andre håbede, at de ganske enkelt tog fejl. Sidst men ikke mindst har mange kvaler i.f.t. de etiske forhold omkring sjælesorgssamtaler og indholdet heraf.

Det er afgørende, at præster kender deres skærpede underretningspligt og ikke mindst tør at reagere, når et barn lider overlast. Det er samtidig vigtigt at kende til symptomerne på f.eks. vold, seksuelle krænkelser o.s.v. Får man kendskab til, at et barn udsættes for vold SKAL man i dag underrette de sociale myndigheder. Det gælder også for præster.

Sidst, men ikke mindst, skal også præster også være opmærksomme på den stigende tendens til, at enkeltpersoner mange år senere gøres ansvarlige for manglende underretninger. Vi ser netop nu et stigende antal tidligere omsorgssvigtede børn lægge sag an mod ikke alene kommunerne, men også enkeltpersoner.

Læge Vibeke Manniche var lægelig ekspert da Barnets Reform blev til og er dagens engagerede og vidende underviser. Dagen byder på teori, eksempler fra hverdagen og praktiske øvelser.  Alt sammen udelukkende med afsæt i præstens hverdag. 

Bemærk, at antallet af pladser på holdet er begrænset. Dagen er desuden underlagt et rum af fortrolighed og tavshedspligt for at sikre tid og rum til at udveksle erfaringer og problemstillinger samt be- eller afkræfte egne forestillinger om, hvad det er, underretninger er og gør. 

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 21/12-21
Lær mere om:
 • Vold og tegn herpå
 • Seksuelle overgreb og tegn herpå
 • Underretningspligten, dens regler og det personlige erstatningsansvar
 • Etik, moral og udfordringen ved sjælesorgssamtaler
 • Punktering af myter om det fantaserende barn
 • Samarbejde med andre professionelle og forældrene
 • Hvordan underretningen foregår og hvilke konsekvenser, den bør have
 • Hvordan du laver en underretning og hvad du skal være opmærksom på
Mere Info
Program

Præsters skærpede underretningspligt (Aarhus)


Den 05/03-2020
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1130
 • 1130 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og velkomst
 • Tegn på, at et barn har været udsat for vold eller seksuelt overgreb
 • Pause
 • Underretningspligten og dens regler - det personlige ansvar samt erstatningsansvar
 • Underretningens process - hvordan skriver du en underretning og hvilke konsekvenser bør underretningen få?
 • Frokost
 • Etik, moral og udfordringen ved sjælesorgssamtaler
 • Kaffe og kage
 • Samarbejdet med andre professionelle og forældrene
 • Afrunding, spørgsmål og diskussion
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun har særlig viden om socialmedicinske forhold, sygdom og forebyggelse samt stor erfaring med børns sundhed og velfærd. Hun har stort kendskab til sammenhængen mellem arbejdsmarkedstrivsel, sygdom og sygefravær - særligt i forbindelse med skånehensyn og indretning af arbejdslivet. I kraft af sin mangeårige erfaring som lægekonsulent har hun desuden indgående viden om bl.a. simulation og socialt bedrageri. </br>Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med børn og unges sundhed og trivsel. Hun skriver og underviser ofte om emner som børns søvn, børns kost samt udsatte børn og underretningspligten. Hun har ligeledes mange års erfaring med sundhed på ældreområdet. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række bøger og pjecer, herunder pjecen 'Søvn og ældre' og bøgerne 'Børns søvn - din lille sovetryne', 'Fedt nok - hjælp det overvægtige barn' 'Babytegn - En Håndbog' og "Alt om barnet".

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 21/12-21