Rottebekæmpelse Del 1 - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter (København)
Kursus - 18/04-2018 i København

Rottebekæmpelse Del 1 - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter (København)

Den nye rottebekendtgørelse træder i kraft d. 1. januar 2018 - hvad vil de store ændringer betyde for jer?

I samarbejde med landets førende rotteekspert inviterer LIVA Kurser til en spændende dag om fremtidens bekæmpelse og forebyggelse, de nye udfordringer og muligheder for den kommunale rotteforvaltning - og ikke mindst om, hvad vi skal forvente os i fremtiden.

Rotter udgør en væsentlig sundhedsmæssig risiko. Har vi fået flere rotter i Danmark? Ser vi på antallet af rotteanmeldelser, kunne det godt se sådan ud - men forholder det sig nu således?

I kommunerne opleves der en stigende interesse for varetagelse af bekæmpelsen, men også et øget administrativt krav, som skal være med til at sikre kommunens borgere en fortsat effektiv rottebekæmpelse.

Den nye bekendtgørelses betydning for den administrative hverdag
Dette kursus er specielt tiltænkt dig, som sidder i den kommunale administration med ansvar for kommunal rottebekæmpelse eller til dig, som arbejder med rottebekæmpelse i praksis.

Kurset giver dig en grundig indføring i rotters adfærd og biologi, effektiv forebyggelse og bekæmpelse samt forberedelse på fremtidens udfordringer. Alt sammen med udgangspunkt i de nye retningslinier og udfordringer.

Den nye resistensstrategi - hvad virker og hvad virker ikke?
Vi vil gerne minimere den miljømæssige belastning, som brugen af rottegifte kan føre til.  Alligevel står vi ofte i situationer, hvor giften, indtil videre, er vores bedste mulighed for effektivt at slå en rottebestand ned.

På dette kursus taler vi nærmere om brugen af gift samt den resistensstrategi, som er på vej. For hvordan skal giften bruges fremadrettet? Hverken rottegift eller fælder kan give varige resultater - derfor sætter vi særligt fokus på den forebyggende indsats, den nye strategi og dermed mere målrettet brug af gift.

Førende rotteekspert, Ann-Charlotte Heiberg opdaterer dig med den nyeste viden på rotteområdet og forbereder dig på de mange nye ændringer og udfordringer, som er undervejs.

Kurset ”Rottebekæmpelse Del 1 – Forebyggelse og bekæmpelse af rotter” kan med fordel kombineres med kurset ”Rottebekæmpelse Del 2 – Myndighedsbehandling i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse”.

 

 


2295,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2895,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 10/03-18
Lær mere om:
 • Rottens biologi og adfærd samt betydning for den praktiske bekæmpelse
 • De udfordringer den praktiske bekæmpelse står overfor lige nu
 • De væsentligste ændringer i den nye bekendtgørelse med betydning for fremtidig rottebekæmpelse
 • Den gode rottebekæmpelse - hvad skal vi forvente os?
 • Hvordan I sikrer en effektiv rottebekæmpelse
 • Bekæmpelsesmidler - antikoagulanter, fælder o.s.v.
 • Antikoagulant resistens
 • Den nye resistensstrategi
 • Korrekt anvendelse af antikoagulanter for at undgå resistens og sikre effektiv bekæmpelse
 • Bekæmpelse og forebyggelse af rotter i kloakken - hvordan gør vi det bedst?
Mere Info
Program

Rottebekæmpelse Del 1 - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter (København)


Den 18/04-2018
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1115
 • 1115 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1515
 • 1515 - 1530
 • Morgenmad, velkomst og præsentation
 • Rottens biologi og adfærd - hvad skal vi forvente os i fremtiden?
  De største udfordringer for den praktiske bekæmpelse p.t.
 • Pause
 • Den nye bekendtgørelse - de væsenligste ændringer med betydning for den fremtidige bekæmpelse
 • Hvordan sikrer I den bedst mulige bekæmpelse fremadrettet
 • Frokost
 • Bekæmpelsesmidler og antikoagulant resistens
  Den nye resistensstrategi og målrettet brug af gift
 • Kaffe og kage
 • Forebyggelse i kloakken - hvordan gør vi det bedst
 • Afrunding og debat
Om underviseren

Ann-Charlotte Heiberg Cand.scient., rotteekspert

Ann-Charlotte Heiberg er uddannet cand.scient. og er en af landets førende rotteforskere og specialist inden for rottebiologi, kloakrotter, adfærd, resistens, bekæmpelse og forebyggelse. Hun har en baggrund som forsker ved Statens Skadedyrlaboratorium og Aarhus Universitet og har siden 1998 beskæftiget sig med praktisk forebyggelse og bekæmpelse af rotter.Ann-Charlotte er underviser og kursusleder på Naturstyrelsens Rotteautorisationskursus og arbejder som selvstændig rådgiver, hvor hun bl.a. bistår kommunerne i at forbedre og optimere den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

2295,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2895,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 10/03-18