Rottebekæmpelse Del 2 - Myndighedsbehandling (Aarhus)
Kursus - 02/05-2018 i Aarhus

Rottebekæmpelse Del 2 - Myndighedsbehandling (Aarhus)

Den nye rottebekendtgørelse trådte i kraft d. 1. januar 2018 - hvad vil de store ændringer betyde for jer?

I samarbejde med landets førende rotteforsker inviterer LIVA Kurser til en spændende dag om den nye bekendtgørelses betydning i forhold til administrationen af den kommunale rottebekæmpelse - og ikke mindst om, hvad vi skal forvente os i fremtiden.

Ansvaret for bekæmpelse og forebyggelse af rotter er i Danmark en opgave, der påhviler de enkelte kommuner. I kommunerne opleves der en stigende interesse for varetagelse af denne opgave, men også et øget administrativt krav, som skal være med til at sikre kommunens borgere en fortsat effektiv rottebekæmpelse.  

Fremtidens forebyggelse og bekæmpelse - set fra den administrative vinkel
Varetager du administrationen af den kommunale rottebekæmpelse? Og føler du ikke altid, at du er ”klædt godt nok på” til håndtering af de problemer, der nu engang kan opstå, når bekæmpelsen af rotter ikke forløber smertefrit? 

LIVA Kurser inviterer til en spændende dag, hvor der sættes fokus på krav og udfordringer i den administrative kommunale rottebekæmpelse samt forberedelse på fremtidens udfordringer. Alt sammen med udgangspunkt i den nye bekendtgørelse.

Det skal vi tage stilling til i 2018
Med den nye bekendtgørelse vil der komme en række nye opgaver, som kommunerne i løbet af 2018 skal have implementeret i både den praktiske og administrative rottebekæmpelse.

Dette kursus vil have fokus bl.a. på de opgaver, der er forbundet med den administrative varetagelse af rottebekæmpelsen, men også sætte fokus på løsningsmodeller til nogle af de typiske problemer/udfordringer, som mange administrative medarbejdere oplever i forbindelse med bekæmpelsen. 

Med udgangspunkt i lovgivningen og vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, får du overblik over de krav, der stilles til den kommunale rottebekæmpelse samt løsningsmuligheder til håndtering af disse udfordringer i den daglige varetagelse.

Førende rotteekspert, Ann-Charlotte Heiberg vejleder om det administrative arbejde fra A-Å, lige fra den nye lovgivning på området og regler for varsling og påbud til kommunale handlingsplaner og daglig håndtering.

Kurset ”Rottebekæmpelse Del 2 – Myndighedsbehandling i forbindelse med den kommunale rottebekæmpelse” kan med fordel kombineres med kurset ”Rottebekæmpelse Del 1 – Forebyggelse og bekæmpelse af rotter”.

 

2695,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2895,00 kr)
Lær mere om:
 • Rottelovgivningen og effekten af den nye bekendtgørelse
 • Den daglige håndtering af kommunale rottebekæmpelse
 • Privat rottebekæmpelse
 • Det lovpligtige tilsyn på landbrugsejendomme
 • Varsling og påbud - hvorfor er det godt at benytte disse værktøjer?
 • Kommunale handlingsplaner
 • Udbud eller hjemtagelse af den kommunale rottebekæmpelse
 • Hvilke krav kommunen skal stille til den kommunale rottebekæmpelse
 • De nye opgaver som skal implementeres i den praktiske - såvel som administrative bekæmpelse
Mere Info
Program

Rottebekæmpelse Del 2 - Myndighedsbehandling (Aarhus)


Den 02/05-2018
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1100
 • 1100 - 1115
 • 1115 - 1200
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1530
 • Morgenmad, velkomst og præsentation
 • Den nye lovgivning for rottebekæmpelse og forebyggelse - hvad er nyt i den nye bekendtgørelse? Hvad og hvilken betydning kan det få for kommunerne?
 • Pause
 • Kommunernes arbejdsopgaver ved varetagelse af kommunal rottebekæmpelse - her ser vi på omfanget og betydningen af de enkelte arbejdsopgaver i den daglige administration
 • Frokost
 • Kommunernes arbejdsopgaver (fortsat)

  Brugen af de administrative værktøjer i den kommunale rottebekæmpelse - her fokus på behovet for en aktiv deltagelse af den administrative medarbejder
 • Kaffe og kage
 • Brugen af de administrative værktøjer (fortsat)

  Krav til rottebekæmpelsen - skal vi udbyde rottebekæmpelse og hvilken kvalitet ønsker vi og ikke mindst hvad koster eller bør rottebekæmpelse koste?
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviseren

Ann-Charlotte Heiberg Cand.scient., rotteekspert

Ann-Charlotte Heiberg er uddannet cand.scient. og er en af landets førende rotteforskere og specialist inden for rottebiologi, kloakrotter, adfærd, resistens, bekæmpelse og forebyggelse. Hun har en baggrund som forsker ved Statens Skadedyrlaboratorium og Aarhus Universitet og har siden 1998 beskæftiget sig med praktisk forebyggelse og bekæmpelse af rotter.Ann-Charlotte er underviser og kursusleder på Naturstyrelsens Rotteautorisationskursus og arbejder som selvstændig rådgiver, hvor hun bl.a. bistår kommunerne i at forbedre samt optimere den kommunale forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

2695,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2895,00 kr)