Kursus - 30/09-2019 i København

Stress – få en plan når medarbejderne er stressede (København)

Kom på et spændende kursus, hvor vi giver dig redskaber til at minimere stress blandt medarbejderne og gribe situationen korrekt an, når en medarbejder får stress.

Denne kursusdag henvender sig til alle typer af ledere, som sidder med personaleansvar. Sigtet er, at du som leder både får skabt plads til stress, men også undgår sygemeldinger.

Dagens engagerede undervisere er den erfarne læge Vibeke Manniche og HR-coach Mette Pilemand. 
Læge Vibeke Manniche beskriver stress, herunder ikke mindst såvel de positive som negative sider ved stress. Den lægelige del, og hvad der ligger i rette skånehensyn, bliver også uddybet. 
HR-coach Mette Pilemand bringer fokus på selve forebyggelsen af stress samt begrebet 'robusthed'.

Hver fjerde medarbejder føler sig stresset, og sygefravær som følge af stress er højere end nogensinde før. Som leder kan du dog gøre en række tiltag for at imødegå denne udfordring. På dette kursus giver vi dig redskaber til at forebygge stress samt at håndtere situationen korrekt, hvis en medarbejder bliver sygemeldt med stress.

Ved vi egentlig, hvad vi taler om, når vi bruger ordet 'stress'? På dagen bliver stressbegrebet grundigt beskrevet ud fra et lægefagligt synspunkt - både de negative og positive sider ved stress samt de rette skånehensyn.

Vi gennemgår de faktorer, der har betydning for robustheden hos medarbejderne og de greb du kan tage som leder for at forebygge stress og sikre højere trivsel. Endelig kommer vi også ind på, hvordan du som leder kan håndtere en sygemeldt medarbejder.

Kurset henvender sig til alle ledere med personaleansvar og forløber som en blanding af teori, cases og øvelser og deltagerne får en praktisk værktøjskasse og gode råd med hjem.

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

3295,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Lær mere om:
 • Begrebet stress - hvad er stress?
 • Forebyggelse af stress
 • Robusthed og robusthedsfaktorer
 • Håndtering af stressramte medarbejdere og sygemeldinger
 • Gode råd om stress, trivsel og robusthed
Mere Info
Program

Stress – få en plan når medarbejderne er stressede (København)


Den 30/09-2019
 • 0900 - 0930
 • 0930 - 1030
 • 1015 - 1200
 • 1030 - 1045
 • 1045 - 1115
 • 1200 - 1300
 • 1300 - 1400
 • 1400 - 1415
 • 1415 - 1445
 • 1445 - 1500
 • Morgenmad og velkomst
 • Hvad er stress og hvad ligger der i begrebet stress?
 • De vigtige skånehensyn - korrekt håndtering af stressramte medarbejdere og håndtering af sygemeldinger
 • Pause
 • Negative og positive sider ved stress
 • Frokost
 • Stress og robusthed - faktorere der har betydning for robustheden hos medarbejderen
 • Kaffe og kage
 • Den vigtige forebyggelse - dine muligheder som leder
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviserne

Mette Pilemand Ledelseskonsulent og coach

Mette Pilemand er ledelseskonsulent og coach med mere end 25 års erfaring med HR og ledelse i både private og offentlige virksomheder.

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge og ph.d. i socialmedicin. Hun har stor indsigt i sundhed hos børn såvel som voksne og ældre, somatisk sygdom, kostens og søvnens rolle, forebyggelse m.m. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række publikationer om sundhed hos børn og voksne og underviser ofte i emner inden for sundhed og samfund på både kurser og konferencer.

3295,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)