Kursus - 28/09-2022 i København

Sygedagpenge - bliv endnu skarpere (København)

Du kender sygedagpengebestemmelserne, og begreber som ”uarbejdsdygtighed”, ”revurderingstidspunkt” og ”forlængelsesbestemmelser” er yderst velkendte. Du er vant til at tale med sygemeldte mennesker i forskellige livssituationer i både kortere og længere sygedagpengeforløb. Du har derfor brug for et kursus, hvor du bliver præsenteret for den nyeste viden på området.

På kurset får du sammen med underviser og de andre kursister lov at fordybe dig i de bestemmelser, du allerede anvender. Du får her andre perspektiver på, hvordan du sammen med den sygemeldte skaber det gode sagsforløb, der baner vejen for en tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Kursets indhold
Vi ser nærmere på de nyeste og måske oversete principafgørelser på sygedagpengeområdet, får nye perspektiver på arbejdet med sygemeldte i praksis, og et indblik i hvad forskningen kan bidrage med.

Fokus i kurset retter sig både mod vurderingen af uarbejdsdygtighed, forlængelsesmuligheder, det gode sagsforløb, planer for optrapning og afklaring af arbejdsevnen samt mulighederne for at aktivere den sygemeldte til selv at finde sin vej tilbage til arbejdsmarkedet helt eller delvist. Vi ser også på, hvilke indsatser der kan hjælpe den sygemeldte, og hvad den sygemeldte må og ikke må under sygeforløbet – herunder fx jobsøgning.

Kurset er baseret på oplæg, dialog og relevante cases.

Målgruppe: Kurset er for medarbejdere, der har et godt kendskab til sygedagpengeområdet og gerne vil fordybe sig i det sidste nye på området. Desuden målrettet medarebjdere, der har lyst til at udfordre sin praksis i arbejdet med sygemeldte, både hvad angår jura og indsatser.

Du får fuld og lækker forplejning på kurset. Denne inkluderer kaffe/the/vand ad libitum samt lækker morgenmad, frokostbuffet og eftermiddagskage.

Såfremt det bliver nødvendigt ift. corona-situationen, vil kurset blive afholdt som webinar. 

OBS. Vi kommer gerne ud til jer og holder kurset. Kontakt venligst vores kundeservice på 3110 7070 eller kontakt os via mail på kontakt@livakurser.dk for nærmere information og få et godt tilbud.

2895,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3495,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 29/08-22
Lær mere om:
  • Uarbejdsdygtighed
  • Revurderingstidspunkt
  • Forlængelsesbestemmelser
  • Planer for optrapning 
  • Afklaring af arbejdsevnen
  • Muligheder for at hjælpe og aktivere den sygemeldte
  • Jobafklaringsforløb
Om underviseren

Christine Sarka Socialrådgiverkonsulent og underviser for Forbundet for Arkitekter og designere, Danske Dyrlæger, Dansk Metal, Forbundet for Kultur og Information, Ansatte Tandlægers Organisation og Magistrenes A-kasse

Christine Sarka er uddannet socialrådgiver i 2001 og har en kandidatuddannelse i socialt arbejde fra 2016. Christines arbejdserfaring ligger inden for beskæftigelse, hvor hun bl.a. i 11 år har været fagspecialist, faglig leder og teamleder i jobcenterregi på områderne: Sygedagpenge, Jobafklaring, Revalidering, Rehabilitering, Fleksjob, Tilskud til selvstændig virksomhed, Ressourceforløb, Førtidspension/seniorpension, Kontanthjælp, Uddannelseshjælp. Hun har også arbejdet som socialpolitisk konsulent i FOA og politisk rådgiver på Christiansborg på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet. Derudover er Christine med i redaktionen for det akademiske tidsskrift Uden for Nummer, der publicerer forskningsartikler i socialt arbejde. I dag arbejder hun som selvstændig socialrådgiverkonsulent for forskellige akademiske fagforbund og en a-kasse samt Dansk Metal, hvor hun hjælper medlemmer, der er blevet syge, nedslidte eller været udsat for en arbejdsulykke. 

2895,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3495,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 29/08-22
Joomla SEF URLs by Artio