Kursus - 04/12-2019 i Aarhus

Sygedagpenge og lægelig visitation (Aarhus)

Kom med til en spændende dag og få indblik i, hvordan den tidlige indsats i sygedagpenge kan revolutioneres, fordele ved 'PLUS-metoden, værktøjer til brug af nudging i sagsbehandlingen og meget mere.

8 ud af 10 sygemeldte borgere, som er sygemeldt efter 6 uger, kan ud fra de lægelige forhold arbejde. Evt. med skånehensyn. Størstedelen af den gruppe borgere burde, ud fra de lægelige forhold, have været sygemeldt max 2 uger og højst sandsynligt også mindre. 

Ud fra de lægelige forhold burde det reelt være 20%, som fortsat var sygemeldt efter 6 ugers sygemelding. At en hel del forbliver sygemeldte kan handle om f.eks. sociale forhold, dårligt arbejdsmiljø, fyring, opsigelse, misbrug eller socialt bedrageri.

Ved tidlig lægelig visitation bliver sagerne visiteret elektronisk fra dag 1 af en læge. Det giver sagsbehandleren den rette arbejdsrettede kurs. Sagsbehandleren kan sammen med borgeren få hjulpet denne tilbage til arbejdsmarkedet hurtigst og med hensyntagen til de lægelige forhold. Varigheden på sygedagpenge falder dermed markant.

På kursusdagen uddyber læge Vibeke Manniche PLUS-metoden med tidlig lægelig visitation og belyser, hvordan sager kan dokumenteres lægeligt korrekt, billigt og hurtigt. Sundhed.dk kan nemlig bruges effektivt og målrettet, hvilket gavner både sagsbehandlingen og borgeren selv. Metoden har fokus på hurtig og tidlig indsats samt kortest ventetid for borgeren. Samtidig spares der tid og penge på mange unødige lægeattester.

Dagen giver også indblik i, hvordan nudging kan bruges i sagsbehandlerens arbejdsrettede arbejde.

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 26/10-19
Lær mere om:
 • Tidlig lægelig visitation - praktisk håndtering fra dag 1
 • Korrekt lægelig dokumentation - hurtigt, billigt og effektivt
 • Hvad befolkningen fejler
 • Korrekt brug af sundhed.dk
 • Nudging - som arbejdsrettet redskab
Mere Info
Program

Sygedagpenge og lægelig visitation (Aarhus)


Den 04/12-2019
 • 0830 - 0900
 • 0900 - 1000
 • 1000 - 1015
 • 1015 - 1045
 • 1045 - 1130
 • 1130 - 1230
 • 1230 - 1330
 • 1330 - 1345
 • 1345 - 1415
 • 1415 - 1430
 • Ankomst og morgenmad
 • 'Plus-metoden' - trin i den tidlige lægelige visitation
 • Formiddagspause
 • Den lægelige dokumentation - sådan dokumenteres sagen korrekt, billigt og hurtigt
 • Den lægelige dokumentation (fortsat)
 • Frokost
 • Korrekt brug af Sundhed.dk
 • Eftermiddagspause med kaffe og sødt
 • Skab resultater med nudging: Nudging som arbejdsrettet redskab
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 26/10-19