Kursus - 09/10-2019 i København

Sygedagpenge og lægelig visitation (København)

Kom til en spændende dag, hvor den tidlige indsats i sygedagpenge kan revolutioneres. Hør om 'Plus-metoden', hvor der foretages tidlig lægelig visitation i sygedagpengesager. Med et ganske overraskende og tankevækkende resultat.

8 ud af 10 sygemeldte borgere, som er sygemeldt efter 6 uger, kan ud fra de lægelige forhold arbejde. Evt. med skånehensyn. Størstedelen af dem burde ud fra de lægelige forhold have været sygemeldt max 2 uger og højst sandsynligt også mindre. 

Det betyder så også, at der ud fra de lægelige forhold reelt kun burde være 20%, som fortsat var sygemeldt efter 6 ugers sygemelding. At en hel del forbliver sygemeldte kan fx. handle om sociale forhold, dårligt arbejdsmiljø, fyring, opsigelse, misbrug eller socialt bedrageri.

Kom til en spændende dag, hvor læge Vibeke Manniche uddyber metoden med tidlig lægelig visitation, belyser hvordan sager kan dokumenteres lægeligt korrekt, billigt og hurtigt - ikke mindst ved korrekt brug af sundhed.dk. 

Du får også på dagen indblik i, hvordan nudging kan bruges i sagsbehandlerens arbejde. Effektivt og med fokus på arbejdsrettede tiltag.


Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

 

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 07/09-19
Lær mere om:
 • Tidlig lægelig visitation - praktisk håndtering
 • Korrekt lægelig dokumentation - hurtigt, billigt og effektivt
 • Korrekt brug af sundhed.dk
 • Nudging - et kærligt puf i rette retning
 • Nudging - som arbejdsrettet redskab
Mere Info
Program

Sygedagpenge og lægelig visitation (København)


Den 09/10-2019
 • 0830 - 0900
 • 0900 - 1000
 • 1000 - 1015
 • 1015 - 1045
 • 1045 - 1130
 • 1130 - 1230
 • 1230 - 1330
 • 1330 - 1345
 • 1345 - 1415
 • 1415 - 1430
 • Ankomst og morgenmad
 • 'Plus-metoden' - trin i den tidlige lægelige visitation
 • Pause
 • Den lægelige dokumentation - sådan dokumenteres sagen korrekt, billigt og hurtigt
 • Den lægelige dokumentation (fortsat)
 • Frokost
 • Korrekt brug af Sundhed.dk
 • Eftermiddagspause med kaffe og kage
 • Skab resultater med nudging: Nudging som arbejdsrettet redskab
 • Afrunding og tak for i dag
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun henter bl.a. sin viden fra sine mere end 17 års erfaring som lægekonsulent og har særlig stor indsigt i emner som lægelig dokumentation, arbejdsmarkedstrivsel, somatisk sygdom, forebyggelse, sygefravær, skånehensyn, simulation og arbejdsevne.Vibeke Manniche underviser ofte om disse emner på både kurser og konferencer.

2395,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 2995,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 07/09-19