Kursus - 30/11-2020 i Live webinar

Sygefravær og sparring (10-12)

Kom til dette onlinekursus – hvor du først får to timers online undervisning og dernæst 1 times online sparring (tidspunkt aftales enkeltvis med hver kursist)

Højt sygefravær belaster en organisation. Både den enkelte medarbejder, kollegaerne samt arbejdspladsens drift. Ikke mindst de borgere/beboere eller kunder der serviceres. Højt sygefravær er normalt et udtryk for, at organisationen ikke fungerer hensigtsmæssigt. Flere emner kan være i spil - fra kultur, ledelse, overbelastning, manglende kompetencer, opgaverne eller teamet.

Sygefravær kan stort set altid nedsættes med ret enkle tiltag. Nogle tiltag har en umiddelbar effekt og andre tager tid af få på plads.

Kom til et spændende webinar og få chefens og lægens bud på, hvad I kan gøre for at nedbringe fraværet og øge arbejdsglæden. Samtidig får hver enkelt kursist efterfølgende 1 times sparring online (tidspunkt aftales separat).

Mange sygemeldinger kan helt undgås ved hjælp af en række simple justeringer i hverdagen. Det kræver normalt nærværende ledelse og opfølgning. Konkrete anbefalinger gives. Flere 1:1 samtaler, større medbestemmelse, en justering af arbejdsopgaverne eller måske bare større opmærksomhed på sygefraværet. Mulighedserklæringer fra egen læge kan også være brugbare, når sygemeldte skal hurtigt tilbage.

Når man taler om sygefravær, er det vigtigt at sætte det op mod, hvad vi egentlig fejler. Hvad er det, som de fleste af os slås med af skavanker og som tiltager med alderen? Og hvordan tilpasser vi vores arbejdsliv hertil bedst muligt?

Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med sygefravær og kommer med såvel chefens som lægens bud på, hvordan arbejdspladsen tilpasses, så unødvendige sygemeldinger kan undgås og sygemeldinger forkortes. Til gavn for den enkelte medarbejder, kollegaerne og arbejdspladsen. En win-win for alle.

899,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun har særlig viden om socialmedicinske forhold, sygdom og forebyggelse samt stor erfaring med børns sundhed og velfærd. Hun har stort kendskab til sammenhængen mellem arbejdsmarkedstrivsel, sygdom og sygefravær - særligt i forbindelse med skånehensyn og indretning af arbejdslivet. I kraft af sin mangeårige erfaring som lægekonsulent har hun desuden indgående viden om bl.a. simulation og socialt bedrageri. </br>Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med børn og unges sundhed og trivsel. Hun skriver og underviser ofte om emner som børns søvn, børns kost samt udsatte børn og underretningspligten. Hun har ligeledes mange års erfaring med sundhed på ældreområdet. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række bøger og pjecer, herunder pjecen 'Søvn og ældre' og bøgerne 'Børns søvn - din lille sovetryne', 'Fedt nok - hjælp det overvægtige barn' 'Babytegn - En Håndbog' og "Alt om barnet".

899,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio