Kursus - 15/03-2023 i Aarhus

Udsatte børn - menighedens og præsters ansvar (Aarhus)

Hvad gør du, hvis du som præst eller ansat i menigheden får kendskab til overgreb mod et barn? Manglende underretning kan have enorme konsekvenser for barnet - og kan i kraft af de skærpede retningslinier føre til fængselsstraf for de involverede fagpersoner. Dette kursus giver dig viden til at håndtere den svære underretningspligt og hjælpe barnet til en bedre fremtid.

Ryg direkte i fængsel. Så galt kan det gå, hvis du undlader at underrette ved omsorgssvigt af børn.

Præster og ansatte i menigheden som f.eks. kordegne har skærpet underretningspligt, når de møder børn, der udsættes for vanrøgt. På trods af dette er det uhyre få præster eller ansatte i menigheden, som i deres virke har underrettet de sociale myndigheder. 

Underretningspligten er såvel personlig som ansvarspådragende. Det nu er blevet indskærpet, at man risikerer at få op til 4 måneders fængsel for at undlade at underrette. En dom, som kan fældes mange år efter skaden er sket, og når barnet f.eks. er blevet voksent. Vi ser netop nu et stigende antal af tidligere omsorgssvigtede børn, der lægger sag an mod ikke alene kommunerne men også enkeltpersoner.

Dette kursus er udviklet specielt til at give ansatte i menighederne den rette viden og vejledning til at løfte den tunge opgave, det er at overholde underretningspligten. Som præst eller kordegn er du i stand til at møde barnet i et rum, der er præget af tryghed og fortrolighed - derfor har du helt særlige forudsætninger for at kunne opdage tegn på overgreb og yde barnet den rette støtte og hjælp. 

Menigheder og præster er IKKE frataget skærpet underretningspligt og har fuldstændig samme underretningspligt som eksempelvis lærere har.

På dagen får du bl.a. vejledning til, hvordan en underretning foregår, hvilke konsekvenser den har, eller bør have, samt hvordan du selv yder den bedst mulige indsats.

Få afklaring og sparring til at løfte opgaven

Rigtig mange præster og kordegne har oplevet tvivl omkring et barns ve og vel - men undladt at underrette. Nogle håbede måske, at andre ville tage affære. Nogle frygtede måske at spolere forældresamarbejdet og andre håbede, at de ganske enkelt tog fejl. Sidst men ikke mindst har mange kvaler ift. de etiske forhold omkring sjælesorgssamtaler og indholdet heraf.

Det er afgørende, at præster og kordegne kender deres skærpede underretningspligt og ikke mindst tør at reagere, når et barn lider overlast. Det er samtidig vigtigt at kende til symptomerne på f.eks. vold, seksuelle krænkelser og lignende.

Får man kendskab til, at et barn udsættes for vold, SKAL man i dag underrette de sociale myndigheder. Manglende reaktion kan som sagt straffes med fængsel. Også mange år efter undladelsen.

Læge Vibeke Manniche, som var lægelig ekspert da Barnets Reform blev til, er dagens engagerede og vidende underviser. Dagen byder på teori, eksempler fra hverdagen og praktiske øvelser.  Alt sammen udelukkende med afsæt i præstens og kordegnens hverdag. 

Bemærk at antallet af pladser på holdet er begrænset. Dagen er desuden underlagt et rum af fortrolighed og tavshedspligt for at sikre tid og rum til at udveksle erfaringer og problemstillinger samt be- eller afkræfte egne forestillinger om, hvad det er, underretninger er og gør.

Målgruppe: Ansatte i menighederne (fx.eks. præster, kordegne og korledere) 


Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

3195,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3695,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 15/02-23
Lær mere om:
  • De nye retningslinjer - det betyder det for dig som fagperson
  • Vold og seksuelle overgreb - tegn herpå
  • Underretningspligten og dens regler
  • Det personlige ansvar og erstatningsansvar 
  • Hvordan underretningen foregår og hvilke konsekvenser, den bør have
  • Hvordan du laver en underretning og hvad du skal være opmærksom på
  • Etik, moral og udfordringen ved sjælesorgssamtaler
  • Punktering af myter om det fantaserede barn
  • Samarbejde med andre professionelle og forældrene
Mere Info
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, ph.d. og har stor indsigt i børns trivsel og sundhed. Hun var lægelig ekspert da Barnets Reform blev til og har stor indsigt i arbejdet med udsatte børn og familier, forældresamarbejde - og ikke mindst underretningspligten og dens regler. Vibeke Manniche er forfatter til en række bøger og pjecer om børns sundhed og er en både efterspurgt og engageret underviser.

3195,00 kr*

Pris pr. deltager (ex. moms)
(Normalpris: 3695,00 kr)
*Rabatten gælder kun ved tilmelding inden d. 15/02-23
Joomla SEF URLs by Artio