Kursus - 11/06-2020 i Live webinar

Underretninger – hvornår, hvorfor og hvordan? Live Webinar (14.00-16.00)

Deltag på live webinaret via din computer på dit kontor eller hjemme. På seancen deltager der max 30 (fra hvert sit kontor), mens man kan se og tale med underviseren via computeren.

Netop nu er der fokus på hvordan corona-krisen har fået antallet af underretninger til at styrtdykke. Udsatte børn opholder sig i dysfunktionelle hjem med risiko for øget vold og seksuelle krænkelser. Forventningen må være, at professionelle den næste tid skal være særlig opmærksomme på udsatte børn og behovet for eventuelle underretninger.

Ryk direkte i fængsel. Så galt kan det gå, hvis du undlader at underrette ved omsorgssvigt af børn. Reglerne blev skærpet for 1 år siden netop for at understrege, at underretninger er et personligt ansvar og et ansvar, som man kan straffes for at tilsidesætte.

Det nu er blevet indskærpet, at man risikerer at få op til 4 måneders fængsel for at undlade at underrette. En dom, som kan fældes mange år efter skaden er sket, og når barnet f.eks. er blevet voksent.

Læge Vibeke Manniche uddyber på webinaret de mest almindelige advarselssignaler, reglerne for underretning samt ikke mindst hvordan en eventuel underretning gribes an.

Læge Vibeke Manniche var lægelig ekspert da Barnets Reform blev til og er webinarets engagerede og vidende underviser. Der vil også være mulighed for at drøfte anonymiserede sager.

Rabat ved køb af flere pladser, send en mail til kontakt@livakurser.dk med antal pladser der ønskes. Vi vender tilbage med god rabat.

Vær opmærksom på, at vi også gerne kommer ud og afholder foredrag/kursus om emnet hos jer selv. Kontakt vores Kundeservice på tlf. 31 10 70 70 og hør nærmere om muligheder og priser.

499,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
  • De mest almindelige advarselssignaler
  • Reglerne for underretning 
  • Hvordan en eventuel underretning gribes an
Mere Info
  • 11/06-2020
  • 14:00-16:00
  • Live webinar
  • Ingen forplejning
  • Børnehaveklasseledere, Børnehavepædagoger, Dagplejepædagoger, Dagplejere, Forebyggelseskonsulenter, Institutionsledere, Klubledere, Konsultationssygeplejersker, Lærere, Præster, Pædagoger, Pædagogiske assistenter, Pædagogiske ledere, Sagsbehandlere, Skoletandlæger, Sundhedsplejersker, Sygeplejersker, Tandlæger
  • Børn & Unge Det sociale område
Om underviseren

Vibeke Manniche Læge, Ph.d.

Vibeke Manniche er læge, lægekonsulent og ph.d. i socialmedicin. Hun har særlig viden om socialmedicinske forhold, sygdom og forebyggelse samt stor erfaring med børns sundhed og velfærd. Hun har stort kendskab til sammenhængen mellem arbejdsmarkedstrivsel, sygdom og sygefravær - særligt i forbindelse med skånehensyn og indretning af arbejdslivet. I kraft af sin mangeårige erfaring som lægekonsulent har hun desuden indgående viden om bl.a. simulation og socialt bedrageri. </br>Vibeke Manniche har i mange år beskæftiget sig med børn og unges sundhed og trivsel. Hun skriver og underviser ofte om emner som børns søvn, børns kost samt udsatte børn og underretningspligten. Hun har ligeledes mange års erfaring med sundhed på ældreområdet. Vibeke Manniche er forfatter til en lang række bøger og pjecer, herunder pjecen 'Søvn og ældre' og bøgerne 'Børns søvn - din lille sovetryne', 'Fedt nok - hjælp det overvægtige barn' 'Babytegn - En Håndbog' og "Alt om barnet".

499,00 kr

Pris pr. deltager (ex. moms)
Joomla SEF URLs by Artio