Alice Annette Pedersen Sogne- og hospicepræst samt supervisor

Efter endt læreruddannelse blev Alice Annette Pedersen ansat som konsulent i et kirkeligt børne- og ungdomsarbejde med særligt fokus på sang, musik og internationalt arbejde. Hun uddannede sig senere til teolog og blev da ansat som leder af et projekt med uddannelse af unge fra Central- og Østeuropa.

Hun blev i 2001 ansat som præst i Enghøj Sogn, Randers. Ud over det almindelige arbejde for en præst - forkyndelse, undervisning og sjælesorg - har hun specielt fokuseret på emner omkring tab, sorg og sorgreaktioner. I den forbindelse har hun i flere år ledet sorggrupper, holdt foredrag og undervist i disse emner. 

Alice Annette Pedersen har siden 2010 været ansat som hospicepræst på Hospice Randers og afsluttede desuden, i foråret 2014, et efteruddannelsesforløb i supervision.

Alice Annette - Pedersen